15 Ἀπριλίου

Share:

ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

 ΑΓΙΕΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ

 

     Οἱ Ἁγίες Ἀναστασία καί Βασίλισσα ἔζησαν κατά τούς χρόνους τοῦ Νέρωνα καί κατάγονταν ἀπό τήν Ρώμη. Ἦταν πλούσιες καί εὐγενεῖς, ὑπῆρξαν δέ μαθήτριες τῶν ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου, οἱ ὁποίοι θανατώθηκαν ἀπό τόν Νέρωνα. Μετά τό μαρτύριο τῶν Ἀποστόλων πῆραν τά τίμιά τους λείψανα τήν νύχτα καί τά ἐνταφίασαν. Ὅταν τό ἔμαθε ὁ δυσσεβῆς Νέρων, διέταξε νά τίς φέρουν μπροστά του. Πρῶτα τίς φυλάκισαν καί μετά τούς ζήτησαν νά ἀρνηθοῦν τήν πίστη τους στόν Χριστό. Ἀποκρίθηκαν καί οἱ δύο ὅτι πιστεύουν στόν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό μας, γι’ αὐτό πρῶτα τίς κρέμασαν, ἔπειτα ἔκοψαν τούς μαστούς τους, τά χέρια, τά πόδια, τήν γλῶσσα τους καί τέλος τίς ἀποκεφάλισαν. Μέ αὐτόν τόν τρόπο ἀπέκτησαν οἱ μακάριες τόν στέφανο τοῦ μαρτυρίου.

 

Previous Article

16 Ἀπριλίου

Next Article

14 Ἀπριλίου