20 Ἀπριλίου

Share:

ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

 ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ο ΤΡΙΧΙΝΑΣ

    Ὁ Ὅσιος Θεόδωρος καταγόταν ἀπό τήν Κωνσταντινούπολη, ἀπό εὐσεβεῖς καί πλούσιους γονεῖς. Ἔγινε μοναχός καί ὑπέβαλε το σῶμα του σέ μεγάλες κακουχίες. Τόν χειμῶνα ὑπέμενε τό δυνατό ψῦχος καί τό καλοκαίρι φλογιζόταν ἀπό τούς καύσωνες. Σκέπαζε δέ τό σῶμα του μέ τρίχινα φορέματα, γι’ αὐτό τοῦ δόθηκε ἡ πρωσωνυμία Τριχινᾶς. Χάρις στούς πολλούς του κόπους ὄχι μόνο νίκησε τίς παγίδες τοῡ πονηροῦ, ἀλλά καί ἔλαβε χάρη ἀπό τόν Θεό, ὅσο ζοῦσε ἀκόμα. Ὀ τάφος του ἀναβλύζει εὐῶδες μῦρο καί γιατρεύει κάθε πάθος ψυχικό ἤ σωματικό ὅλων ὅσοι προστρέχουν σέ αὐτόν μέ πίστη καί εὐλάβεια.

 

 

Ἀπολυτίκιον  (Ἦχος γ’. Θείας πίστεως.)

Δῶρον ἔνθεον, τῆς ἐγκρατείας, σκεῦος ἔμψυχον, τῆς ἀπαθείας, ἀνεδείχθης θεοφόρε Θεόδωρε, τὸν γὰρ Θεὸν θεραπεύσας τοὶς ἔργοις σου, τῶν παρ’ αὐτῶν δωρημάτων ἠξίωσαι. Πάτερ Ὅσιε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἠμὶν τὸ μέγα ἔλεος.

 

 

Μεγαλυνάριον

Ράκεσι τριχίνοις σκέπων σαὐτόν, τό κώδιον Πάτερ, τῆς νεκρώσεως καί φθορᾶς, ἐναπεξεδύθης, καί τῆς ἀθανασίας, τήν χλαίναν ἐστολίσω Πάτερ Θεόδωρε.

Previous Article

ΔΙΣ: Η Ανάσταση στις 9.00 μ.μ. το Μεγάλο Σαββάτο

Next Article

Να ανταλλάξουμε το Πάσχα για ένα καλό καλοκαίρι

Διαβάστε ακόμα