Υποτιμητική η υποδοχή, που επεφύλαξεν ο Πάπας, εις τον Πατριάρχην

Share:
Ορθόδοξος Τύπος Εφημερίδα

batikano_oikoumenikos
Ο Πάπας υπεδέχθη τον Πατριάρχην με τρόπον που καταδεικνύει την ανωτερότητά του! Ο κ. Φραγκίσκος εκάθησεν εις το γραφείον του, ενώ ο Πατριάρχης εις θέσιν επισκέπτου. Ο ένας ως έχων εξουσίαν και ο έτερος ως ένας εκ των πολλών… Πως το εδέχθη ο Πατριάρχης; Είναι η όχι, κατά την λογικήν των Φαναριωτών, που επικαλούνται ακόμη και την Δ  Οἰκ. Σύνοδον, ισότιμος; Αυτό είναι ο οικουμενισμός: ο Πάπας θέτει τους όρους του και ο Πατριάρχης ακολουθεί! Εκθέτει το Πατριαρχείον!
Η αφορμή συναντήσεως ήτο η πρόσκλησις του Πατριάρχου να ομιλήση εις σύναξιν του βατικανού. Η ομιλία του Πατριάρχου με θέμα «η Κοινή χριστιανική ατζέντα για το κοινό καλό» ήτο έκθεσις ιδεών δια τας παν­ελληνίους εξετάσεις! Γενικολογίαι και αοριστίαι δια την οικονομικήν κατάστασιν και την οικολογίαν. Πόσον άρα κοστίζουν τα συνέδρια δια την οικολογίαν; Τα χρήματα που δαπανώνται πόσον έχουν επιβαρύνει το περιβάλλον; Ο κόσμος δεν χρειάζεται ούτε οικονομολόγον ούτε ψευδοοικολόγον, αλλά Πατριάρχην! Κοινή «ατζέντα» με τον Πάπαν σημαίνει ότι ενεργούν ως θα ενήργει φιλανθρωπικός σύλλογος κυριών  και όχι ως δρα το Σώμα του Χριστού εντός της ιστορίας. Εκτροπή και από την πορείαν της Εκκλησίας αλλά και από τον ρόλον της ηγεσίας…

 

Previous Article

Συνάντησις Προκαθημένων: Ελιγμοί, τακτική και κρύφιοι στόχοι…

Next Article

ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ