Παπικοὶ «Ἀρχιερεῖς»: Ἡ Ἁγία Σοφία ἀνήκει εἰς τὴν Τουρκίαν

Share:

Ὁ παπισμὸς ὑποσκάπτει τὰ δίκαια τῶν Ἑλλήνων διὰ πολλοστὴν φορὰν, ἀλλὰ ὁ κ. Μητσοτάκης προσεκάλεσε τὸν Πάπαν εἰς τὴν πατρίδα μας. Ὡς ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα «sigmalive.com» τῆς 19ης Ἰουνίου 2020:

«Τὸ καθεστὼς τῆς Ἁγίας Σοφίας εἶναι ὑπόθεση τῆς Τουρκίας» ὑποστηρίζουν καθολικοὶ ἐπίσκοποι στὴν Τουρκία, σὲ μία ἀμφιλεγόμενη δήλωσή τους ἔπειτα ἀπὸ τὴν ἐπιστολὴ ποὺ ἀπέστειλε ὁ καθολικὸς ἀρχιεπίσκοπος τῆς Ἑλλάδας πρὸς τὸν Τοῦρκο πρόεδρο Ἐρντογάν, ζητώντας του ἡ Ἁγία Σοφία νὰ διατηρηθεῖ στὸ ὑπάρχον καθεστὼς τοῦ μουσείου.

«Ἂν καὶ θὰ θέλαμε ἡ Ἁγία Σοφία νὰ διατηρήσει τὸ χαρακτῆρα της ὡς μουσεῖο, δὲν ἐναπόκειται σὲ ἐμᾶς νὰ παρέμβουμε ἢ ἀκόμη καὶ νὰ ἐκφράσουμε τὴ γνώμη μας γιὰ μία ἀπόφαση ποὺ ἀφορᾶ ἀποκλειστικὰ τὴ Δημοκρατία τῆς Τουρκίας», δήλωσε μία ὁμάδα Τούρκων καθολικῶν ἐπισκόπων.

Πρὶν ἀπὸ μερικὲς ἑβδομάδες, ὁ Ἀρμένιος πατριάρχης εἶχε προβεῖ σὲ μία ἀντίστοιχη δήλωση ποὺ εἶχε προκαλέσει ἐπίσης αἴσθηση ἀνάμεσα στὸν χριστιανικὸ κόσμο, καθὼς ὄχι μόνο δὲν ἐξέφραζε καμία ἀντίρρηση γιὰ τὴ μετατροπὴ τῆς Ἁγίας Σοφίας σὲ τζαμί, ἀλλὰ πρότεινε νά… παραχωρηθεῖ κι ἕνας μικρὸς χῶρος μέσα σὲ αὐτὴ γιὰ χριστιανικὴ προσευχή.

Οἱ… συναινετικὲς δηλώσεις πρὸς τὰ τουρκικὰ σχέδια μετατροπῆς τῆς Ἁγίας Σοφίας σὲ τζαμὶ κάποιων ἐκπροσώπων χριστιανικῶν κοινοτήτων τῆς Τουρκίας πάντως ἔχουν προκαλέσει ἔντονη κριτικὴ καὶ σχόλια ἔξωθεν.

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας προειδοποίησε τὴν Ἄγκυρα στὶς 8 Ἰουνίου ὅτι ὁποιαδήποτε ἀλλαγὴ στὸ καθεστὼς τῆς Ἁγίας Σοφίας «θὰ προκαλοῦσαν περιττὴ ἔνταση στὶς σχέσεις μεταξὺ ἀνθρώπων διαφορετικῶν ἐθνικοτήτων καὶ θρησκειῶν».

Previous Article

Κλείνουν και πάλι οι εκκλησίες στη Μελβούρνη

Next Article

Υπόμνημα Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων για την εισαγωγή της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στα σχολεία

Διαβάστε ακόμα