Αι διώξεις εις το Άγιον Όρος συνεχίζονται

Εφημερίς Ορθόδοξος Τύπος

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΝ

 

Την Δεύτερα 20/11 είμαστε ενώπιον του γεγονότος της άρσεως της ελληνικής υπηκοότητος τριών αγιορειτών Ρουμάνων πατέρων της Ιεράς Κοινοβιακής Σκήτης του Τιμίου Προδρόμου (ο π. Εφραίμ, μοναχός προϊστάμενος και οικονόμος της Ι. Μονής, π. Δαμασκηνός Ράους, ιερομόναχος, π. Νικόδημος, μοναχός), οι οποίοι άνευ εφαρμογής των σχετικών διατάξεων του ΚΧΑΟ (Καταστατικού Χάρτη Αγίου Όρους) όλως παρανόμως, αφού έχουν μονομερώς διαγραφή από τα μοναχολόγια της Σκήτης Τιμίου Προδρόμου και της Ι. Μ. Μεγίστης Λαύρας δίχως χορήγηση απολυτηρίων καλούνται να επιστρέψουν τις αστυνομικές τους ταυτότητες, που σημαίνει απέλαση από το Άγιον Όρος και την Ελλάδα.

Ο τρόπος που διεξήχθη ο διωγμός άνευ κατηγορητηρίου, άνευ δίκης στοιχειοθετεί ένα και μοναδικό γεγονός· την προσπάθεια της Ι. Κοινότητας να αποκρύψη το γεγονός της ντεφάκτο αποδοχής της Συνόδου της Κρήτης και όλων των αποφάσεών της, παρ’ όλη την ρητορική περί του αντιθέτου.

Παντοκράτορας