Η Ι.Μ. Βατοπαιδίου χορηγός του …διχασμού;

Share:
Ορθόδοξος Τύπος Εφημερίδα

Η «πολιτική ορθότητα» έχει εκτρέψει τους Καθηγητάς της Θεολογικής Σχολής της Θεσσαλονίκης από το λειτούργημά τους. Δεν δύνανται πλέον να αναδείξουν την Σχολήν δια της Ορθοδόξου συγγραφής και συν­εχώς αναλώνονται εις ημερίδας και εκδηλώσεις πάσης φύσεως και δημοσίους σχέσεις. Εγκωμιάζουν και τιμούν Πατριάρχας και Αρχιεπισκόπους με κάθε είδους πρόφασιν, δια να τους χειραγωγούν, καθώς και εκείνοι κολακεύονται με τα πάσης φύσεως μετάλλια και διπλώματα. Το αυτό ποιούν και δια παπικούς και προτεστάντας. Διαγράφουν τας επικρίσεις τους προς τους Προκαθημένους και κάθε δογματικήν διαφοράν με τους αιρετικούς, ώστε όλα να περιπέσουν εις λήθην και αυτήν δίδουν έπειτα ως τροφήν εις τους φοιτητάς των. Επληροφορήθημεν ότι την Τρίτην 15ης Μαΐου διωργανώθη από το Τμ. Θεολογίας Θεσσαλονίκης ημερίς «αφιερωμένη στον Σεβ. Αρχιεπίσκοπο Καθολικών Κερκύρας, Ζακύνθου και Κεφαλληνίας και Αποστολικό Βικάριο Θεσσαλονίκης κ. Σπιτέρη»! Αγνοούν τι έκαναν οι παπικοί εις την Χώραν μας; Πρωταγωνιστής ο κ. Μ. Κωνσταντίνου, όπως και την Πέμπτην 17ην Μαΐου, όπου και ανηγορεύθη εις επίτιμον διδάκτορα του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας. Το σκεπτικόν της αποφάσεως έγραφεν ότι «Ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής, κ. κ. Θεόδωρος Β , εργάζεται και μοχθεί για την ειρηνική συνύπαρξη θρησκειών, λαών, ανθρώπων και πολιτισμών στην Αφρική». Ο Κύριος τον κατέστησεν Επίσκοπον, δια να μοχθή δια την ειρηνικήν συνύπαρξιν των θρησκειών; Οι Καθηγηταί επιθυμούν να τα έχουν καλά με τα κέντρα εξουσίας (Βατικανόν, Πατριαρχεία, Ρόταρυ κ.α.), διότι από θεολογίαν εχρεωκόπησαν. Τέλος, οργανώνουν συνέδριον δια το «Κολυμβάριο» από 21ης ως 25ης Μαΐου με χορηγόν την Ι. Μ. Βατοπαιδίου!
Ενισχύει και τον κ. Μ. Κωνσταντίνου, ο οποίος μεταξύ άλλων είχε συμμετάσχει εις εκδήλωσιν των Ρόταρυ;

Previous Article

Έχει η Εκκλησία την αποκλειστικότητα της σωτηρίας;*

Next Article

Μυστική συνάντησις Αρχιεπισκόπου και Μητροπολιτών με απεσταλμένους του Πατριαρχείου Κων/λεως

Διαβάστε ακόμα