Σεβασμιώτατε, δὲν φοβεῖσθε τὸν Θεόν;

Share:

Ἤδη ὁ «Ο.Τ.» εἶχε προειδοποιήσει ὅτι ὁ ψευδοΟλβίας θὰ ἐπανήρχετο εἰς τὴν Ἑλλάδα, διὰ νὰ ἀναγνωρισθῆ ὡς κανονικός. Ἡ πρᾶξις τοῦ Σεβ. Φθιώτιδος νὰ τὸν δεχθῆ ὡς Ἐπίσκοπον εἶναι ἀδικαιολόγητος, διότι κατισχύουν οἱ Ἱ. Κανόνες ἔναντι κάθε φιλίας ἢ εὐγενείας. Ἡ ΔΙΣ νὰ προβῆ εἰς σύστασιν πρὸς τὸν Σεβ. Νικόλαον καὶ εὐσεβεῖς χριστιανοὶ νὰ ἐκφράσουν τὰ παράπονά των. Τοιαῦται κινήσεις ὁδηγοῦν εἰς διχασμὸν τήν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος καὶ θέτουν εἰς ἀμφισβήτησιν τὴν ἀποστολικὴν διαδοχήν. Παραθέτομεν τὸ ἀνακοινωθὲν τῆς Ἱ. Μ. Φθιώτιδος τῆς 31ης Μαΐου 2019:

«Ἐπίσκεψη ἀπὸ τὸν νεοεκλεγέντα Ἐπίσκοπο τῆς Οὐκρανικῆς Ἐκκλησίας, Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Ὀλβίας κ. Ἐπιφάνιο, ἐδέ­χθη τὸ πρωὶ τῆς Παρασκευῆς 31 Μαΐου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος, στὸ Γραφεῖο του στὶς Ἐγκαταστάσεις τοῦ Πνευματικοῦ -Διοικητικοῦ Κέντρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας. Ὁ Ποιμενάρχης μας ὑπεδέ­χθη ἐγκαρδίως τὸ νέο Ἐπίσκοπο κ. Ἐπιφάνιο , ὁ ὁποῖος κατάγεται ἀπὸ τὸ χωριὸ Κόμνηνα τῆς Φθιώτιδος καὶ τυγχάνει χειροτονία εἰς Διάκονον τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Φθιώτιδος κυροῦ Δαμασκηνοῦ, ὁ ὁποῖος ἐπὶ πολλὰ ἔτη ὑπηρετοῦσε ὡς Ἱεροκήρυξ εἰς τὴν γείτονα Ἱερὰ Μητρόπολη Δημητριάδος καὶ Ἁλμυροῦ, ἕως καὶ τῆς ἐκλογῆς του. Ὁ Σεβασμιώτατος εὐχήθηκε εἰς τὸν Θεοφιλέστατο μακρά, ὑγιῆ καὶ καλλίκαρπο Ἀρχιερατεία καὶ μὲ δύναμη Θεοῦ νὰ διακονεῖ τοὺς Ἕλληνες Χριστιανοὺς τῆς Οὐκρανίας. Εἰς ἀνάμνησιν δὲ τῆς ἐπισκέψεώς του ὁ Ποιμενάρχης μας ἐδώρησε εἰς τὸν κ. Ἐπιφάνιο ἕνα Ἀρχιερατικὸ Ἐγκόλπιο».

Previous Article

Ἡ Ἱ. Μ. Διονυσίου νὰ λάβη θέσιν διὰ τὸν κ. Βελόπουλον

Next Article

«Τάς μυστικάς σήμερον σάλπιγγας, τούς θεοφόρους Πατέρας ἀνευφημήσωμεν»

Διαβάστε ακόμα