ΕΜΒΟΛΙΟΝ ΚΑΙ… ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ!!!

Share:

Γράφει ὁ Ἀρχιμ. Τιμόθεος Γ. Παπασταύρου, Ἱεροκήρυξ Ἱ. Μ. Πατρῶν

Δὲν κατηγορῶ ὅλους ἐκείνους ποὺ ἔκαναν τὸ ἐμβόλιο. Θὲς διότι “πείσθηκαν” περὶ τῆς ἀποτελεσματικότητός του, θὲς διότι ἀπειλήθηκαν, θὲς διότι δωροδοκήθηκαν, θὲς διότι… !

Ἐκεῖνο ὅμως ποὺ θέλω νὰ κατηγορήσω, εἶναι, ἡ προσπάθεια ὅλων αὐτῶν, νὰ πείσουν καὶ ἄλλους, ἔστω καὶ ἂν εἶναι τόσες οἱ κραυγὲς τῆς ἀγωνίας, γιὰ τὶς τόσες ἐκτρώσεις ποὺ ἤδη ἔγιναν, ἀλλὰ καὶ ποὺ εἶναι… προγραμματισμένες, προκειμένου νὰ ὑπάρχῃ τὸ ἐμβόλιο!

Ὕστερα ἀπὸ ὅσα ἐδιάβασα… ὄχι ἀπὸ τυχαίους καὶ ἀνωνύμους, ἀλλὰ ἀπὸ ἐπωνύμους γιατροὺς κάθε εἰδικότητος, προσωπικῶς δὲν πρόκειται νὰ ἐμβολιασθῶ! Εἰδικῶς, στὴν πληροφορία, ὅτι θὰ πρέπῃ νά… σκοτωθοῦν μικρὰ παιδάκια, προκειμένου ἐγώ νὰ προφυλαχθῶ (;) ἀπὸ ἐνδεχομένη νόσηση, …προτιμῶ νὰ νοσήσω!

Εἶμαι ἱερέας καὶ θέλω τὴν ἱερωσύνη μου… ΑΚΗΛΙΔΩΤΗ, χωρὶς συνειδησιακὰ βάρη!

Δὲν κρίνω κανένα!

Δὲν συγκρίνομαι μὲ κανένα!

Δὲν πρόκειται νὰ συστήσω σὲ κανένα νὰ ἐμβολιασθῇ!

Ἐκτὸς καὶ μὲ πείσουν, ὅτι…. ὅλα ὅσα καταγγέλλουν διὰ τὰ ἐμβόλια τοῦτα καὶ κυρίως γιὰ τὶς ἐκτρώσεις, εἶναι ἀνυπόστατα!

Ἤδη κατηγορήθηκα σὰν ἀντιεμβολιαστὴς πρὶν ἀκόμη… γίνω, ἐξ αἰτίας τῆς “ἀνοικτῆς ἐπιστολῆς μου στὸν Πρωθυπουργό”!!! Τώρα ἄς τὸ κάνουν… δὲν μὲ ἐνδιαφέρει!

Δὲν φοβήθηκα μήπως καὶ πεθάνω ἢ πάθω κάτι ἄλλο!

Φοβοῦμαι ὅμως τὴν ἀπολογία μου πρὸ τοῦ ἀδεκάστου Κριτοῦ!

Παρακαλῶ γονυπετῶς τὴν Ἐκκλησία μας καὶ δὴ τὰ μέλη τῆς Δ.Ι.Σ. νὰ ἐπανεξετάσουν ἐνδελεχῶς τὸ θέμα τῶν ἐμβολίων, διότι, ΕΑΝ ΕΥΣΤΑΘΟΥΝ ΟΣΑ ΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΧΕΣΕΩΣ ΤΟΥΤΩΝ ΜΕ ΤΑΣ ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ,… ΕΙΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΚΛΑΜΑΤΑ!

Previous Article

Δήλωσις ἀπαλλαγῆς (Σεξουαλικῆς διαπαιδαγώγησης)

Next Article

Ἐπιστολή διαφωνίας 160 προσωπικοτήτων πρός Μητσοτάκη γιά τούς γάμους των ομοφυλοφίλων