Οἱ θέλοντες ζῆν κατὰ Θεὸν διωχθήσονται

Share:

Ἱερά Μονή Ἐσφιγμένου τοῦ Ἁγίου Ὄρους:

«Οἱ θέλοντες ζῆν κατὰ Θεὸν διωχθήσονται»

…Ἀπὸ τὸ 2002, γιὰ θέματα πίστεως, οἱ ζηλωτὲς πατέρες τῆς Παλαιφάτου Ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγμένου, ἔχουν ὑποστεῖ, περὶ τὰ 59 δικαστήρια καὶ 10 ἐφετεῖα… κυρίως γιὰ εὐφάνταστα καὶ ἐφευρημένα κατηγορητήρια, ὅσο ποτὲ δὲν γνωρίσαμε στὸ ἱστορικὸ τῶν διωγμῶν κατὰ μοναχῶν ὀρθοδόξων ἀκόμα καὶ στὴν ἀρχαία Ρώμη.

Διωγμὸς σημαίνει ἔμμονη διωκτικὴ δρᾶσις μετὰ πείσματος καὶ κακίας, ἀντίθετα πρὸς τὸ Εὐαγγέλιο, ἀλλὰ ἄξιο ἀναλύσεως στὴν σφαῖρα τῆς ψυχιατρικῆς ἢ ἑνὸς ἐμπερίστατου ξορκισμοῦ!

Ἂν σκεφτεῖ λοιπὸν ὁ κάθε ἐχέφρων Ὀρθόδοξος, τὸ τί ἀκριβῶς συμβαίνει 18 ὁλόκληρα χρόνια ἀδιάλειπτα στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἐσφιγμένου, τὸ πῶς ἕνας ὑπερῆλιξ μοναχὸς τῶν 80, 90, 100 ἢ καὶ πλέον ἐτῶν ποὺ διακόνησε ἐντὸς τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ποὺ ἐκάρη ἐπίσης ἐντὸς τοῦ Ἁγίου Ὄρους καὶ καταξιώθηκε τοῦ μεγάλου σχήματος, ἔχει χαρακτηριστεῖ καὶ καταδικαστεῖ μὲ τὸ νόμο τοῦ Καίσαρος ὡς καταληψίας!

Ἐν ἀντιθέσει μὲ τοὺς δύο διεκδικοῦντας μόνον ὑλικὰ ἀγαθὰ καὶ χρῆμα, οἱ ὁποῖοι δὲν ἀποτελοῦν γνήσιο ἁγιορείτικο σχῆμα, διότι δὲν ἐκάρησαν ἐντὸς τοῦ Ἁγίου Ὄρους καὶ δὲν ἀποτέλεσαν μία νόμιμον ἀριθμητικῶς σύναξιν τῆς γεροντίας τῆς Μονῆς καὶ κυρίως οὐδέποτε ἐμφανίστηκαν ἐντὸς τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγμένου, οὔτε ὡς τουρίστες ποτέ!

Τίνι τρόπῳ τώρα, διεκδικοῦν τὰ πάντα ἀντιποιοῦντες, τὸ ὄνομα καὶ τὴν σφραγῖδα τῆς ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγμένου.

Πόσο ἄλλο μποροῦν νὰ ἀντέξουν οἱ γέροντες μοναχοί, τῆς πανιέρου γνωστῆς ἀνὰ τὸν κόσμο, Ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγμένου, ἀπὸ ὅσα ἔχουν ὑποστεῖ;

  • Τοὺς πῆραν τὸ τρακτὲρ μοναδικὸ μέσο καλλιεργειῶν ἢ μεταφορᾶς. • Τοὺς πῆραν τὰ αὐτοκίνητα ποὺ δὲν τοὺς ἀνήκουν. • Τοὺς πῆραν τὰ σκάφη ψαρέματος καὶ μεταφορᾶς. • Τοὺς πῆραν τὸ κονάκι στὴ Θεσσαλονίκη. • Τοὺς πῆραν τὸ κονάκι στὰ Νέα Ρόδα. • Τοὺς πῆραν τὸ κτῆμα στὴν Ἱερισσὸ ὡς μόνη τροφοδοσία τῆς μονῆς τους. Τοὺς πῆραν κτήματα καὶ μετόχια. • Τοὺς πῆραν τὰ χρήματα περὶ τὰ πέντε ἑκατομμύρια δραχμές, τὰ προβλεπόμενα ἀπὸ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση.

Τώρα ζητοῦν καὶ αὐτὸ τὸ ἴδιο τὸ προπύργιο τῆς Ὀρθοδοξίας, 1.700 χρόνια ζωῆς, νὰ τὸ κάνουν τί;

Ἕνας ὁλόκληρος στρατῶνας τοῦ Θεοῦ ποὺ μπορεῖ νὰ φιλοξενεῖ ἀκόμα καὶ 1.000 ἄτομα προσ­κυνητῶν…, πῶς θὰ μπορέσει νὰ λειτουργηθεῖ στὰ χέρια 2 ἀτόμων μόνο; Πῶς θὰ μπορέσει νὰ λειτουργηθεῖ ἕνα μοναστήρι 100 στρεμμάτων μὲ ποιοὺς λειτουργούς; Μὲ ποία πίστη; Ποία ὁμολογία;

Ἀνάμεσα σὲ ὅλα αὐτά, ὁ Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος εἶναι ὑπερήφανος γιὰ τὰ συμβαίνοντα; Ἐμμένει στὴν προστασία ἀνθρώπων ποὺ δὲν σεβάστηκαν τὴν Ἁγία παράδοση καὶ τὴν κοινωνία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στὴν ἔνδοξη κατὰ Θεὸν πνευματικότητα, ὡς πόλον ἕλξης πολλῶν χιλιάδων προσκυνητῶν ἀπὸ ὅλη τὴν Ἑλλάδα μὲ τὸ ἀπαιτούμενο δέος καὶ κατάνυξι;

Ἀγαπητὲ ἀναγνώστη, ἀδελφὲ ἐν Χριστῷ, ἡ παροῦσα ἔστω μία ὑστάτη προσέγγισις, πρὸς ὅλους τοὺς πιστεύοντας, ἐνεργοὺς προσκυνητάς, ἀλλὰ καὶ πρὸς ὅλους τοὺς ἐλαφρᾷ τῇ καρδίᾳ προσδοκώντας τὴν «Ἀνάσταση τῶν νεκρῶν»…, ἐνσκύψατε κατὰ δύναμιν στὸ ἐν λόγῳ…, θέμα τοῦ μοναδικοῦ, στὸν πλανήτη, ἐπὶ 18 ὁλόκληρα χρόνια, ἀδυσώπητου διω-γμοῦ, ἀθῴων Πατέρων, ποὺ ἰσοδυναμεῖ μὲ τὸ χτύπημα, στὴν Ἁγία Σοφία Κωνσταντινουπόλεως.

Μέχρι σήμερα ὁλόκληρη ἡ Ἑλλάδα ἀνησυχεῖ γιὰ ποικίλες προσβολὲς τοῦ ἔθνους καὶ τῆς θρησκείας, εἴτε ἀπὸ Ἀνατολῆς, εἴτε ἀπὸ Βορρᾶν καὶ Θεὸς ξέρει ἀπὸ ποῦ ἀλλοῦ, ὅμως ἐξίσου ἀγωνιωδῶς παρακολουθεῖ ἕνα ἄδικο ὅσο καὶ θεοκτόνο διωγμὸ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγμένου καὶ προσωπικὰ κατὰ τοῦ καθηγουμένου αὐτῆς γέροντος Μεθοδίου.

Ἕνα διωγμὸ ἀτελείωτο, ἀνελέητο, ἀδελφοκτόνο, ἀπάνθρωπο καὶ ἀντίθεο! Ἕνας διωγμὸς καθαρὰ γιὰ λόγους πίστεως…!

18 ὁλόκληρα χρόνια καὶ συνεχίζεται, χωρὶς θρησκευτικὴ ἢ ἠθικὴ  συνείδηση, πρωτοφανὴς στὰ δρώμενα τῆς Ὀρθοδοξίας ξεκάθαρα καὶ κατὰ δήλωσιν…. προωθημένος φαναριώτικα.

Δὲν θἆταν ὑπερβολὴ νὰ ὁμιλοῦμε, γιὰ ἕνα ἀρνητικὸ ρεκόρ, στὸ βιβλίο Γκίνες!…

Ὁ σύλλογος Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος Παιανίας

διὰ τοῦ Προέδρου

Ἀθανασίου Νικολάου          Παπαγεωργίου

Ἰατροῦ χειρουργοῦ, Δρος   Πανεπιστημίου Ἀθηνῶνa

Previous Article

Ὁ Ὅσιος Γέρων Δανιήλ Κατουνακιώτης (1846-1929)

Next Article

Απάντηση του Γέροντα Γαβριήλ, προς την Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους στις 9-5-2020