Ποῖοι εἶναι οἱ πρόδρομοι τοῦ Ἀντιχρίστου;

Share:

   Ὁ νεοφανής ἅγιος τῆς Σερβικῆς Ἐκκλησίας Ἰουστῖνος Πόποβιτς ἔγραψε τὰ ἑξῆς σημαντικὰ σχετικὰ μὲ τοὺς προδρόμους τοῦ μιαροῦ Ἀντιχρίστου: «Πρὶν ἀπὸ αὐτὸν (τὸν Ἀντίχριστο) εἶναι ἀμέτρητοι οἱ πρόδρομοί του, ἀμέτρητοι οἱ ἀντίχριστοι. Διότι ἀντίχριστος εἶναι καθένας ποὺ θέλει ἀντὶ τῆς ἀληθείας τοῦ Χριστοῦ νὰ βάλει τὴν δική του ἀλήθεια· ἀντὶ τῆς δικαιοσύνης τοῦ Χριστοῦ, τὴ δική του δικαιοσύνη· ἀντὶ τῆς Ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ, τὴ δική του ἀγάπη· ἀντὶ τῆς Καλωσύνης τοῦ Χριστοῦ, τὴν δική του καλωσύνη· ἀντὶ τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ, τὸ δικό του εὐαγγέλιο. Τελικὰ κάθε ἀντίχριστος εἶναι ἀντίπαλος τοῦ Χριστοῦ, καθένας ποὺ ἀγωνίζεται ἐνάντια στὸ πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ, τὴν ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ, τὴν Ἀγάπη, τὸ Δίκαιο»! Ναί, ὅλοι ὅσοι διδάσκουν ἀντίθετα μὲ αὐτὰ ποὺ δίδαξε ὁ Χριστὸς εἶναι ἀντίχριστοι καὶ πρόδρομοι τοῦ Ἀντιχρίστου. Ἀντίχριστοι εἶναι καὶ ὅσοι πράττουν τὰ ἀντίθετα μὲ τὶς ἀξίες τῆς χριστιανικῆς μας πίστεως. Ἀντίχριστοι καὶ πρόδρομοι τοῦ Ἀντιχρίστου εἶναι καὶ οἱ πολιτικοί, ποὺ νομοθετοῦν ἀντίχριστους νόμους καὶ νομιμοποιοῦν τὴν ἁμαρτία καὶ τὸ κακό! Συμμέτοχοι στὴν «προδρομικὴ» κατάσταση καὶ ἐμεῖς ὅταν καταφάσκουμε καὶ ἀποδεχόμαστε ἀδιαμαρτύρητα τὰ δαιμονικὰ ἔργα τους»!

Previous Article

Πρός ἀναδιάρθρωσιν τοῦ κόσμου;

Next Article

Αρχική ΑΠΟΨΗ Η ανάλυση της απόφασης του ΣτΕ για την υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών από τον Γ.Ρωμανό