Ἀθῆναι-Ἱεροσόλυμα κατὰ τοῦ πολέμου

Share:

Θεοφιλὴς πρᾶξις ἡ ἀπὸ κοινοῦ ἔκκλησις τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων καὶ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν διὰ τὴν παῦσιν τοῦ πολέμου εἰς Γάζαν. Θὰ ἦτο δυνατὸν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος νὰ συγκαλέση τὴν Ἱεραρχίαν ἀποκλειστικῶς καὶ μόνον μὲ θέμα τὴν ἔκδοσιν ἀνακοινωθέντος κατὰ τοῦ πολέμου, δὲν τὸ πράττει ὅμως, δεικνύων ὅτι ἡ ἔκκλησις εἶναι ἁπλῶς εὐκαιριακὴ καὶ ὄχι εἰς τὸ κέντρον τοῦ προβληματισμοῦ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Παραθέτομεν τὸ δελτίον τύπου τῆς Ἐκκλησίας τῆς 18ης Ἰουνίου 2024:

«Ἔκκληση νὰ σταματήσει ὁ πόλεμος καὶ νὰ ἀρχίσει ἡ συζήτηση γιὰ τὴν ἐπικράτηση τῆς εἰρήνης ἀπηύθυναν ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ. Θεόφιλος καὶ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος κατὰ τὴν συνάντηση ποὺ εἶχαν σήμερα τὸ πρωὶ στὴν Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀθηνῶν.

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος καλωσόρισε τὸν Πατριάρχη καὶ ἐνδιαφέρθηκε νὰ μάθει γιὰ τὴν κατάσταση καὶ τὰ προβλήματα ποὺ ὑπάρχουν στὴν περιοχή, καθὼς καὶ γιὰ τὸν τρόπο ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ ἀποσταλεῖ βοήθεια μὲ εἴδη πρώτης ἀνάγκης.

Ὁ Πατριάρχης δήλωσε εὐγνώμων πρὸς τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος καὶ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο καὶ τὸν ἐνημέρωσε γιὰ τὰ ζητήματα ποὺ ἀντιμετωπίζουν καὶ γιὰ τὶς προσπάθειες ποὺ καταβάλλονται. Μίλησε, ἀκόμη, γιὰ τὴν χριστιανικὴ παρουσία στὴν εὐρύτερη περιοχὴ τῆς Μέσης Ἀνατολῆς, ἡ ὁποία διατηρεῖ τὶς ἰσορροπίες, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴ Μονὴ τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου καὶ γιὰ τὴν στήριξη ποὺ παρέχει στοὺς πιστούς.

Στὴν συνέχεια ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἐξέφρασε τὴν ἀγωνία του γιὰ τὸν ἄμαχο πληθυσμό, παιδιὰ καὶ ἡλικιωμένους, ποὺ τοὺς βάζουν στὴν πρώτη γραμμή, ἀλλὰ καὶ γιὰ τοὺς αἰχμαλώτους καὶ θέλησε νὰ στείλει ἕνα μήνυμα πρὸς ὅλους νὰ σταματήσει ὁ πόλεμος καὶ νὰ ἀρχίσουν οἱ συζητήσεις γιὰ τὴν ἐπικράτηση τῆς εἰρήνης. Ἀπὸ τὴν πλευρά του ὁ Πατριάρχης συμφώνησε ὑπογραμμίζοντας τὴν ἀνάγκη νὰ σταματήσει ὁ πόλεμος, ἐνῶ δήλωσε αἰσιόδοξος ὅτι ὅλα θὰ πᾶνε καλά.

Τὸν Πατριάρχη συνόδευε ὁ Ἔξαρχος τοῦ Παναγίου Τάφου στὴν Ἀθήνα, Ἀρχιμανδρίτης Ραφαὴλ Γρίβας».

Previous Article

Ἡ ἄσπλαγχνος «Τροφός»

Next Article

Η δίκη του Μητροπολίτη Τσερκάσι Θεοδόσιου αναβλήθηκε λόγω της καρδιακής προσβολής που υπέστη