Ἐξόδιος εἰς αὐτόχειρα;

Share:

Πῶς ἐτελέσθη ἐξόδιος εἰς αὐτόχειρα; Δὲν ἦτο ψυχικὰ διαταραγμένος, διότι δὲν θὰ ἠδύνατο νὰ εἶναι Καθηγητὴς καὶ νὰ ἐγκωμιάζεται διὰ τὴν ἀρίστην συμπεριφορὰν του ὑπὸ Ἱεραρχῶν. Προφανῶς, ὅπως ἐτελέσθη καὶ β΄ γάμος κληρικοῦ ἀπὸ τὸν Σεβ. Ἀρκαλοχωρίου κ.ἄ. Ἂς ἀνησυχῶμεν διὰ τὴν εὐστάθειαν ὄχι τῶν ἀπερχομένων, ἀλλὰ τῶν ζώντων… Ὡς ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα «neakriti.gr» τῆς 22ας Σεπτεμβρίου 2022:

«Σοκαρισμένη εἶναι ἡ τοπικὴ κοινωνία τοῦ Ἡρακλείου καὶ τῆς Κρήτης ἀπὸ τὴν αὐτοκτονία τοῦ 63χρονου καθηγητῆ Θεολογίας καὶ προέδρου τῆς Πατριαρχικῆς Ἀνώτατης Ἐκ­κλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Κρήτης…

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καὶ Βιάννου κ. Ἀνδρέας Νανάκης εἶπε: «Ἦταν πιστὸς καὶ ἐργατικός. Ἦταν ἄνθρωπος τῆς προσφορᾶς. Ἦταν ἄμεσός μου συνεργάτης ἀπὸ τὸ 2004 ἕως τὸ 2020. Ὑπῆρξε γιὰ μεγάλο χρονικὸ διάστημα ἀναπληρωτὴς πρόεδρος τῆς ΠΑΕΑΚ καὶ τὸ “δεξί μου χέρι”. Στεναχωριέμαι βαθύτατα γιὰ τὸν χαμό του. Τὰ τελευταῖα δύο χρόνια ὑπῆρξε πρόεδρος τῆς ΠΑΕΑΚ. Δὲν ἔχω νὰ πῶ κάτι δυσάρεστο γιὰ τὸν Ἀπόστολο Μπουρνέλη. Ὁ πειρασμὸς δὲν τὸν ἄφησε. Εὔχομαι ἡ ψυχή του νὰ ἀναπαυτεῖ. Ποτὲ δὲν καταχράστηκε χρήματα. Χθὲς εἶχα ἐξετάσεις στὴ Θεσσαλονίκη. Ἔβαλα σὲ ὅλους τούς φοιτητές μου “10”, εἰς μνήμη τοῦ Ἀπόστολου Μπουρνέλη».

Previous Article

 Επιτέλους, θα δικαστώ!…

Next Article

Εἶναι «τυπικῶς ἐγκυρότατη» ἡ ἐπιστολὴ διὰ τὴν βάπτισιν εἰς Γλυφάδαν;