Ἐπὶ τῇ «ἑορτῇ» τοῦ παπικοῦ «Ἁγίου» Βαλεντίνου…

Share:

ΟΙ ΜΝΗΜΕΣ καὶ οἱ ἑορτὲς τῶν μεγάλων ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας προσπερνιοῦνται, ἀπὸ τὴ συντριπτικὴ πλειοψηφία τῶν κατ’ ὄνομα ὀρθοδόξων χριστιανῶν, συνήθως μὲ ἀδιαφορία. Ὄχι ὅμως καὶ ἡ «ἑορτὴ» τοῦ παπικοῦ ψευδοαγίου Βαλεντίνου, τοῦ «προστάτη» τῶν ἐρωτευμένων (νόμιμων καὶ παράνομων) ζευγαριῶν! Ἡ 14η Φεβρουαρίου ἔχει καθιερωθεῖ πλέον ὡς «Λαμπρὴ» γιὰ τοὺς ἀλειτούργητους καὶ ἀλιβάνιστους, οἱ ὁποῖοι «ἑορτάζουν» τὸν ἔρωτα (μᾶλλον τὴν σεξουαλικότητα), μὲ τὴ γνωστὴ καταναλωτικὴ μανία καὶ τὶς διασκεδάσεις. Ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος εἶναι ὁ κατ’ οὐσίαν λάτρης τοῦ ἑαυτοῦ του καὶ ὑπηρέτης τῆς ἱκανοποίησης τῶν παθῶν του. Ἡ αὐστηρότητα καὶ ἡ σοβαρότητα τῶν ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας δὲν τὸν ἱκανοποιοῦν καὶ γι’ αὐτὸ τοὺς παραβλέπει, ἴσως καὶ τοὺς ἀποστρέφεται. Γιὰ τοῦτο ἐπιλέγει τὸν παπικὸ ψευδοάγιο Βαλεντίνο νὰ τοῦ ἀποδώσει «λατρεία», ἐπειδὴ «ἐξαγιάζει» τὴν σεξουαλικὴ ἀσυδοσία, τὶς ἐφήμερες σχέσεις, τὴν χείριστη παραφθορὰ τοῦ ἔρωτα! Καὶ ὄχι μόνον αὐτό: ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος ἔχει στραφεῖ στὴν εἰδωλολατρία, καὶ θέλγεται ἀπὸ αὐτή. Ὁ παπικὸς αὐτὸς «ἅγιος» «νεκρανάστησε», στὴν οὐσία, τὸν ἀρχαῖο παγανιστικὸ «θεὸ» Ἔρωτα, καθόλου τυχαῖα, ἀφοῦ ὁ Παπισμὸς εἶναι οὐσιαστικὰ ἔκφραση τοῦ παγανισμοῦ, μὲ χριστιανικὸ προσωπεῖο! Χριστιανικὰ ζευγάρια: ἀπορρῖψτε τὸν παπικὸ ψευτοάγιο, τὴν «ἐνσάρκωση» τοῦ παγανιστικοῦ ψευτοθεοῦ Ἔρωτα καὶ τὴν φαιδρότητα τοῦ ἑορτασμοῦ του!

Previous Article

Πτώση Ὑπουργοῦ, κοινωνίας παράνοια…

Next Article

ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Ο ΣΥΝΟΔΙΚΟΣ ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΤΟΥ ΘΡΟΝΟΥ