Ἡ Κυβέρνησις σέβεται τὸ ραμαζάνι ὄχι τοὺς ἱερεῖς

Share:

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ὑπεβαθμίσθη ὡς κατωτέρα τοῦ μουσουλμανισμοῦ, ἀφοῦ μόνον δι’ αὐτὴν ἰσχύουν τὰ μέτρα καὶ μόνον οἱ κληρικοὶ της τιμωροῦνται. Ὡς κατέστη γνωστὸν ἀπὸ τὴν ἐφημερίδα «Δημοκρατία» τῆς 14ης Μαΐου 2020:

«Σάλο προκαλοῦν βίντεο καὶ φωτογραφίες ποὺ κυκλοφοροῦν τὶς τελευταῖες ἡμέρες καὶ δείχνουν μουσουλμάνους νὰ συγκεντρώνονται σὲ παράτυπα τζαμιά, μὲ ἀφορμὴ τὸ Ραμαζάνι, χωρὶς κανένα μέτρο προφύλαξης καὶ σὲ πλήρη συνωστισμό, παρότι συνεχίζεται ἡ ἀπαγόρευση τέλεσης θρησκευτικῶν λειτουργιῶν ὅλων τῶν θρησκειῶν καὶ δογμάτων. Μουσουλμάνοι στὴ Θράκη ἀλλὰ καὶ στὴν Ἀττικὴ γράφουν στὰ παλαιότερα τῶν ὑποδημάτων τους τὰ μέτρα τῆς κυβέρνησης, ποὺ ἀπὸ τὴν πλευρά της δὲν τοὺς ἐλέγχει! Οἱ εἰκόνες αὐτὲς (ποὺ οἱ ἴδιοι οἱ μουσουλμάνοι ἀναρτοῦν στὰ κοινωνικὰ δίκτυα… καμαρώνοντας) προκαλοῦν ὀργὴ στὸν ὀρθόδοξο κόσμο. Ἡ «δημοκρατία» ζήτησε τὸ σχόλιο τοῦ μητροπολίτη Σύρου κ. Δωρόθεου γιὰ τὸ θέμα καὶ ἦταν λάβρος! Ἀναλυτικὰ δήλωσε τὰ ἑξῆς: «…φαίνεται ὅτι δὲν ἀντιμετωπίζονται ὅλοι οἱ Ἕλληνες πολίτες ἰσότιμα, σὰν νὰ ὑπάρχουν οὐσιαστικὰ δύο μέτρα καὶ δύο σταθμά… Ὁ ὑπερβάλλων ζῆλος καὶ ἡ μηδενικὴ ἀνοχὴ ἐπιδείχθηκαν, μὲ τυμπανοκρουσίες, σὲ προσφιλεῖς καὶ ἀγαπημένους μας ἀδελφοὺς ποὺ πλήρωσαν μὲ λοιδορίες καὶ συλλήψεις καὶ διώξεις τὴν ἐπιτέλεση τῆς διακονίας καὶ τῆς ἱερῆς ἀποστολῆς τους. Σὲ αὐτοὺς ἐξαντλήθηκε κάθε αὐστηρότητα ἀπὸ τὶς ὑπηρεσίες τοῦ κράτους, τὴν ἴδια στιγμὴ ποὺ συνάνθρωποί μας ποὺ ἄλλως θρησκεύουν οὐδὲν ὑπέστησαν, ἂν καὶ παρέκκλιναν μὲ τὴ συμπεριφορά τους, τῶν ἰδίων ἐντολῶν τῆς Πολιτείας. Δὲν εἶναι, λοιπόν, εὔλογο νὰ διερωτᾶται κανεὶς, γιατί λίγες ἡμέρες πρὶν ἀπὸ τὴ λήξη τοῦ Ραμαζανίου ἐξειδικεύτηκε ἡ ΚΥΑ γιὰ τὴν ἐπιβολὴ τῶν προσωρινῶν μέτρων στοὺς θρησκευτικοὺς χώρους λατρείας;».

Previous Article

Γεωργία : Δεν υπήρχε έξαρση της πανδημίας του κορωνοϊού παρά το γεγονός ότι οι Εκκλησίες δεν έκλεισαν ποτέ

Next Article

Σερρῶν: «Ξεπεράστηκαν τὰ ὅρια» Πολιτείας – Ἐκκλησίας

Διαβάστε ακόμα