Ἡ πρώτη ἀπόφασις τοῦ Αἰτωλοακαρνανίας

Share:

  Εὐχόμεθα εἰς ὅλους τοὺς Μητροπολίτας νὰ ἀποφασίζουν πάντοτε ὡς Ποιμένες καὶ ὄχι ὡς λογισταί, διότι ἐσχάτως μόνον περιστολὴν ἐξόδων ἀκούεται εἰς τὰς Ἱ. Μητροπόλεις. Ὡς κατέστη γνωστὸν ἀπὸ τὴν ἐφημερίδα «Πελοπόννησος» τῆς 21ης Νοεμβρίου 2022:

  «Πολλὲς εἶναι οἱ ἐπισκέψεις ποὺ ἔχει πραγματοποιήσει σὲ σύντομο χρονικὸ διάστημα ὁ Μητροπολίτης Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας, Δαμασκηνός. Στὶς πρῶτες μέρες του συνάντησε καὶ εὐχαρίστησε τοὺς δημάρχους Μεσολογγίου καὶ Ἀγρίνιου γιὰ τὴν ὑποδοχή, ἀκόμη συνάντησε τοὺς ἡγουμένους καὶ τὶς γερόντισσες τῶν Ἱερῶν Μονῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ἐνῷ εἶδε καὶ τοὺς ἀρχιερατικοὺς ἐπιτρόπους τῶν 10 ἀρχιερατικῶν περιφερειῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Ἔδωσε ἀκόμη γενικὲς ὁδηγίες καὶ κατευθύνσεις γιὰ τὴν καλύτερη καὶ συστηματικότερη ὀργάνωση τῶν γραφείων τους. Παράλληλα, χθὲς ἔγινε γνωστὴ ἡ πρώτη ἀπόφαση τοῦ νέου Μητροπολίτη. Ἀφορᾶ τὴν ἀναστολὴ λειτουργίας τοῦ Γραφείου Κοινωνικῆς Διακονίας, ποὺ διατηροῦσε στὴν πόλη τοῦ Μεσολογγίου, ἐπὶ τῶν ὁδῶν Θυσίας καὶ Μακρυκώστα».

Previous Article

Θαρραλέα διαφωνία τοῦ Πειραιῶς

Next Article

Σεβ. Ρεθύμνης, μὴ προχωρήσετε