Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κρήτης ὀχυρώνεται;

Share:

Προσφάτως ἐκυκλοφορήθη ἐπιστημονικὴ μελέτη διὰ τὴν μοναστηριακὴν περιουσίαν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κρήτης κατοχυρώνει τὰ δικαιώματά της ἤ θὰ παραδώση τὴν μελέτην εἰς τὸ Φανάρι; Παραθέτομεν ἐλάχιστον ἀπόσπασμα ὡς ἐδημοσιεύθη εἰς τὴν ἱστοσελίδα τῆς orthodoxianewsagency.gr:
«Ἐν ὄψει τῆς ἀνακίνησης τοῦ ζητήματος τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας, ὑπογραμμίζεται ὅτι ἡ μοναστηριακὴ ἀκίνητη περιουσία τῆς Μεγαλονήσου εἶναι σήμερα σὲ σημαντικὸ βαθμὸ κατοχυρωμένη μὲ νόμιμους τίτλους ἰδιοκτησίας, οἱ ὁποῖοι ἐκδόθηκαν μὲ τὴ σύμπραξη τοῦ Κράτους καὶ μετεγράφησαν νόμιμα στὰ κατὰ τόπους ὑποθηκοφυλακεῖα. Αὐτὸ ἰδίως συνέβη στὶς περιπτώσεις διαδοχικῶν ἀναγκαστικῶν ἀπαλλοτριώσεων, μὲ τὴν ἔκδοση ἀπὸ τὶς κρατικὲς ἐπιτροπὲς διαχωρισμοῦ – ποὺ συγκροτήθηκαν ἀπὸ ἐκπροσώπους τοῦ Κράτους καὶ τῆς Ἐκκλησίας – ἑνὸς μεγάλου ἀριθμοῦ ἐπίσημων πράξεων διαχωρισμοῦ τῆς ἀπαλλοτριωθείσας περιουσίας, ἀπὸ ἐκείνην ποὺ παρέμεινε στὴν ἰδιοκτησία τῶν Μονῶν. Ἡ δημοσίευση τῶν πράξεων αὐτῶν διαχωρισμοῦ στὰ κατὰ τόπους ὑποθηκοφυλακεῖα, ἢ ἀκόμη καὶ στὴν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως (ὅπως ἐπέβαλαν οἱ σχετικὲς διατάξεις), ἐξόπλισε τὴν ἐναπομείνασα μοναστηριακὴ περιουσία μὲ σύγχρονους τίτλους ἰδιοκτησίας, οἱ ὁποῖοι ὄχι μόνον εἶναι περιβεβλημένοι μὲ τὴν αὐθεντία τῆς Πολιτείας, ἀλλὰ καὶ πληροῦν τὴν ἀπαιτούμενη γιὰ τὸ κῦρος κάθε ἐμπράγματου δικαιώματος νόμιμη προϋπόθεση τῆς δημοσιότητας.
Περαιτέρω, ἡ ὀρθὴ – ὅπως ἱστορικὰ καὶ νομικὰ ἀποδείχθηκε – πλήρης ἄρνηση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης νὰ ἐφαρμόσει τοὺς σχετικοὺς μὲ τὴ μοναστηριακὴ περιουσία ‘Νόμους Τρίτση’ (Ν. 1700/1987 καὶ 1811/1988), σὲ συνδυασμὸ μὲ τὸ διατακτικὸ τῆς ἰδιαίτερα σημαντικῆς ἀπόφασης τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Δικαστηρίου τῶν Δικαιωμάτων τοῦ Ἀνθρώπου στὴν ὑπόθεση «Ἱ. Μονὲς κατὰ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου» (9.12.1994), ἔχουν πλέον διαμορφώσει ἕνα ἰδιαίτερο καθεστὼς αὐξημένης νομικῆς προστασίας τῆς κρητικῆς μοναστηριακῆς περιουσίας».

Previous Article

Πλησιάζει τὸ τέλος; Ἐπίκειται ἄλλη σύλληψις;

Next Article

ΚΟΝΑΝΙΣMΟΣ – ΓΙΑΝΝΑΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε ακόμα