Ὁ Σεβ. Λαρίσης ἤναψε τὴν ἑπτάφωτον λυχνίαν, ἀλλὰ οὔτε δάκρυ διὰ τὸν μακαριστὸν Μητροπολίτην Θεολόγον

Share:

Ἀλγεινὴν ἐντύπωσιν προκαλεῖ ἡ συμπεριφορὰ τοῦ νέου Μητροπολίτου Λαρίσης. Ὁ Σεβασμιώτατος ἐστάλη ἐκεῖ διὰ νὰ ἑνώση τὸ ποίμνιον, ἐκεῖνος ὅμως τὸ διχάζει ποικιλοτρόπως. Ὁ Θεὸς τὸν ἔθεσε ποιμένα τῶν προβάτων Του καὶ ὄχι ἱερέα-θύτην ἄλλων θρησκειῶν οὔτε πολὺ περισσότερον διπλωμάτην νὰ καλλιεργῆ δημοσίας σχέσεις.
Ὁ Σεβασμιώτατος ἂν εἶχε διαύγειαν καὶ εἶχε γαλουχηθῆ πλησίον πνευματικῶν μορφῶν τῆς Ὀρθοδοξίας, θὰ ἐφρόντιζε πρωτίστως νὰ ἀποκαταστήση τὴν ἀλήθειαν σχετικῶς μὲ τὸν μακαριστὸν μόνον κανονικὸν Μητροπολίτην Λαρίσης Θεολόγον, ἀλλὰ καὶ νὰ χαράξη τὴν πορείαν του, ἔχων ὡς κανόνα τὴν μεγάλην μορφὴν τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιμ. Ἀθανασίου Μυτιληναίου. Ἀπεναντίας, ὡς ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα agonasax. blogspot.com τῆς 29ης Ἰανουαρίου 2020:
«Σκοπούμενο ψεῦδος ἀπὸ τὸν κ. Ἱερώνυμο (Νικολόπουλο) εἰς Λάρισαν ἢ γλώσσας ὀλίσθημα; Ὀφείλει νὰ ἀνακαλέσει καὶ νὰ ἀποκαταστήσει τὴν ἀλήθεια.
Σὲ ὁμιλία κατὰ τὴν παρουσίαση τοῦ βιβλίου τοῦ κυροῦ Μητροπολίτη Ἰγνατίου στὸ Ὠδεῖο ἐκστόμισε μὲ σοβαρότητα, πομπωδῶς τὸ μεγάλο ψέμα, ὅτι «ὁ μακ. Ἰγνάτιος ἐπισκέφθηκε τὸν μακαριστὸ (κανονικὸ) Μητροπολίτη Θεολόγο στὸ νοσοκομεῖο…». Ὅταν ἀργότερα τὸ σκέφθηκε, φαντάζομαι πὼς κατάλαβε τί εἶπε καὶ θὰ περίμενε τὴν ἀναφορά μας…
Ὅμως θὰ ἀσχοληθῶ μὲ τὸν θεατρινισμό. Εἶπε πὼς τιμᾶ ἐξ ἴσου ὅλους τοὺς προκατόχους του… Ἔκανε τρισάγιο καὶ μνημόσυνο στὸ Θεολόγο, ἀλλὰ ἡ «ἀκοινωνησία» του ὑφίσταται… Δὲν ἔκανε τίποτα στὴ Σύνοδο γιὰ νὰ ἀρθεῖ τὸ ἐπιτίμιο δεκαετίες μετὰ τὴν κοίμησή του!!!
Ζητήθηκε πρὶν χρόνια, νὰ τιμωρηθοῦν ὅσοι κήδεψαν τὸν «ἀκοινώνητο»… (ἀφορισμένο!!!) Θεολόγο… Μήπως ἔπρεπε νὰ τιμωρηθεῖ καὶ ὁ ἴδιος γιὰ τὸ τρισάγιο, τὸ μνημόσυνο, ἀλλὰ καὶ τὴν μνημόνευση στὴ Θεία Λειτουργία; Ὡραία τιμή, νὰ καυχᾶται ὅτι ἀπέκτησε τὴν βιβλιοθήκη τοῦ ἀκοινώνητου!!! Ἀλλὰ νὰ μὴ κάνει κάτι γιὰ τὴν ἄρση τῆς «ἀκοινωνησίας (τῆς ἀποκοπῆς του ἀπὸ τὸ σῶμα τῆς Ἐκκλησίας) !!! τί φοβοῦνται; Ἕνα ἐπιτίμιο ἐντελῶς αὐθαίρετο, χωρὶς δίκη ἢ ἀπολογία, παράσημο τιμῆς γιὰ τὸν μακαριστὸ καὶ αἰσχύνης καὶ ντροπῆς γιὰ τοὺς «ἀδελφοὺς» ἀρχιερεῖς!!!».
Ὡστόσον, ὅπως θὰ διαπιστώσετε, ἔσπευσε νὰ ἀποκαταστήση τὰς σχέσεις μὲ τὴν ἑβραϊκὴν κοινότητα. Τὰ παρατεθέντα εἶναι ἐνδεικτικὰ τοῦ πνεύματος τῆς νέας ἐποχῆς τῶν Ἱεραρχῶν, ὅπου ἡ ἀποστολή τους δὲν εὐθυγραμμίζεται μὲ τὴν Εὐαγγελικὴν Ἀλήθειαν, ἀλλὰ μὲ τὴν ψευδοευγένειαν καὶ τὴν «πολιτικὴν ὀρθότητα», τὸ περιεχόμενον τῆς ὁποίας ἔχει τὸ ἀποκλειστικὸν προνόμιον νὰ καθορίζη συγκεκριμένος δυτικὸς πολιτισμός… Εἰς ἐπίσημον δελτίον τύπου τῆς Ἱ. Μ. Λαρίσης τῆς 30ῆς Ἰανουαρίου 2020 ἀνεγνώσαμε:
«Ὁ Γενικὸς Πρόξενος τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν Ἀμερικῆς Gregory W. Pfleger, Jr, ὁ ὁποῖος ἔχει τὴν ἕδρα του στὴ Θεσσαλονίκη, ἐπισκέφθηκε τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Λαρίσης καὶ Τυρνάβου κ. Ἱερώνυμο.
Ὁ σεπτός μας Ποιμενάρχης καλωσόρισε τὸν κ. Πρόξενο στὴ Λάρισα, τὸν ξενάγησε στοὺς χώρους τοῦ Ἐπισκοπείου καὶ τοῦ προσέφερε ἀναμνηστικὰ σχετικὰ μὲ τὴν Ἱερὰ Μητρόπολή μας.
Μὲ τὴ σειρά του ὁ κ. Πρόξενος εὐχαρίστησε τὸν Σεβασμιώτατο γιὰ τὴν ὑποδοχή, συζήτησε μαζί του γιὰ τὶς τρέχουσες ἐξελίξεις στὸν κόσμο καὶ τὸν ἐνημέρωσε γιὰ διάφορα θέματα ποὺ ἀφοροῦν τὴν πατρίδα μας, καθὼς ὁ ἴδιος προτοῦ ἀναλάβει τὰ καθήκοντά του στὴ Θεσσαλονίκη, ὑπηρέτησε στὸ Διπλωματικὸ Σῶμα στὴ Ρωσία καὶ ἀκολούθως ὡς διευθυντὴς τῶν Προέδρων τῶν ΗΠΑ στὸ ἁρμόδιο γραφεῖο γιὰ θέματα τῶν χωρῶν τῆς Βαλτικῆς καὶ τῆς Ἀνατολικῆς Εὐρώπης τοῦ Ἐθνικοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας».
Αὐτὴ εἶναι πατριωτικὴ στάσις! Νὰ σὲ ἐνημερώνη διὰ τὰ ζητήματα τῆς πατρίδος ὁ Πρόξενος τῶν ΗΠΑ, τῆς χώρας ποὺ ἐπίεσε διὰ τὴν πώλησιν τοῦ ὀνόματος «Μακεδονία» εἰς τὰ Σκόπια καὶ πρώτη ἀνεγνώρισεν ὡς «Βόρεια Μακεδονία» εἰς τὸ ΝΑΤΟ. Ὀλίγον ἀργότερα τὴν ἰδίαν ἡμέραν τυχαῖα, ὅπως καὶ πάλι πληροφορούμεθα ἀπὸ ἐπίσημον ἀνακοινωθὲν τῆς Ἱ. Μ. Λαρίσης, ὁ Σεβασμιώτατος συμμετεῖχεν εἰς ἐκδήλωσιν διὰ τὸ «ὁλοκαύτωμα»:
«Στὴν ἐκδήλωση γιὰ τὴν ἡμέρα μνήμης τῶν Ἑλλήνων Ἑβραίων μαρτύρων καὶ ἡρῴων τοῦ ὁλοκαυτώματος παρέστη ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης καὶ Τυρνάβου κ. Ἱερώνυμος καὶ μίλησε ἐπικαίρως, κατόπιν προσ­κλήσεως τοῦ Προέδρου τῆς Ἰσραηλιτικῆς Κοινότητας Λαρίσης κ. Μώρις Μαγρίζου, ὁ ὁποῖος εὐχαρίστησε τὸν σεπτό μας Ποιμενάρχη γιὰ τὴν ἀνταπόκριση τῆς προσκλήσεως. Παρέστη πλῆθος κόσμου καὶ ἀρχόντων, ἐνῷ χαιρετισμοὺς ἀπηύθυναν οἱ ἐκπρόσωποι τοῦ Περιφερειάρχου Θεσσαλίας, τοῦ Δημάρχου Λαρισαίων καὶ τοῦ Προέδρου τοῦ κεντρικοῦ Ἰσραηλιτικοῦ συμβουλίου Ἑλλάδας».
Τὸ ἀνακοινωθὲν παρέλειψε νὰ ἀναφέρη ὅτι ἦτο κεντρικὸς ὁμιλητής καὶ ὅτι ἤναψε κηρίον εἰς τὴν ἑβραϊκὴν ἑπτάφωτον λυχνίαν. Διατί;… Λυπούμεθα δι’ ὅλους ὅσους ἐχάθησαν εἰς τὸν Β΄ Παγκόσμιον ἀπ’ ὅλας τὰς φυλὰς τῆς γῆς. Ἡ αἰωνιότης ὅμως εἶναι κριτήριον δι’ ἕνα Ἐπίσκοπον. Τὸν ἀγωνιστὴν διὰ τὴν πίστιν προκάτοχόν Σας, Σεβασμιώτατε, πότε τὸν ἐτιμήσατε εἰς ἐκδήλωσιν; Οἱ ἀλλόδοξοι τὸν ἐτίμησαν; Τουλάχιστον αὐτὸς ἠγωνίσθη διὰ τὴν αἰωνιότητα.

Previous Article

Ἡ μελετωμένη ἐπίσκεψις τοῦ ἄρχοντος τοῦ Βατικανοῦ φοβούμεθα, ὅτι δέν θά ἐπιφέρῃ ἀγαθά ἀποτελέσματα

Next Article

Ἄκομψη ἡ πίεσις ποὺ μοῦ ἀσκεῖ ἡ Ρωσία