Ὁ Τίμιος Σταυρὸς εἰς τὴν ζωήν μας

Share:

ΣΤΙΣ 14 Σεπτεμβρίου ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία ἑορτάζει λαμπρὰ τὴν παγκόσμια Ὕψωση τοῦ Τιμίου καὶ Ζωοποιοῦ Σταυροῦ. Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας, μόνη αὐτή, διασῴζει τὴν ἀρχέγονη ἀποστολικὴ πίστη, σχετικὰ μὲ τὴν τιμὴ τοῦ Τιμίου Σταυροῦ καὶ καταδεικνύει τὴ σημασία του στὴ ζωή τῶν πιστῶν, σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν αἱρετικὴ ἑτεροδοξία. Ὁλόκληρος ὁ βίος τοῦ πιστοῦ εἶναι μία ἀδιάκοπη «σταύρωση», μία ἀέναη σταυρικὴ πορεία. Ἀμέσως μετὰ τὴ γέννηση τοῦ βρέφους οἱ παλιὲς αὐτοδίδακτες μαῖες τὴν πρώτη κίνηση ποὺ ἔκαναν στὸ νεογνό, ἦταν νὰ τὸ σταυρώσουν, πρὶν ἀκόμη τοῦ δώσουν πνοή! Ἡ μητέρα δὲν παραλείπει νὰ σταυρώνει τὰ χεράκια τοῦ βρέφους καὶ νὰ τοποθετεῖ ὡς τὸ πρῶτο «ἀξεσουὰρ» στὴν κούνια του ἕνα Σταυρό. Πρὶν τὸ κοιμίσει τὸ σταυρώνει. Τὸ ἴδιο καὶ ὅταν ξυπνάει. Ἀργότερα θὰ τοῦ μάθει νὰ κάνει τὸ σημεῖο τοῦ σταυροῦ. Ἔτσι, ὅταν μεγαλώσει, δὲ θὰ ξεχάσει ποτὲ τὴ συνήθεια νὰ σταυροκοπιέται σὲ κάθε στιγμὴ τῆς ζωῆς του. Τὸ πρωὶ ὅταν φεύγει γιὰ τὴν ἐργασία του, ὅταν τρώει, ὅταν περνᾶ ἔξω ἀπὸ ἱερὸ ναό, ὅταν ἀκούει τὴν καμπάνα νὰ κτυπᾶ, ὅταν ἀκούσει κάτι παράξενο, ὅταν βρεθεῖ σὲ κίνδυνο, ὅταν θέλει νὰ διαβεβαιώσει κάτι ὡς ἀληθινό, πρὶν κατακλιθεῖ τὸ βράδυ ὡς ὕστατη ἐνέργεια τῆς ἡμέρας. Γιὰ ὅλη του τὴ ζωή κρέμεται στὸ λαιμό του ὁ Τίμιος Σταυρός, ὄχι ἁπλὰ ὡς στολίδι, ἀλλὰ ὡς πολύτιμο φυλακτό. Ἀλλὰ καὶ ὅταν φύγει ἀπὸ αὐτὴ τὴ ζωή καὶ θὰ ἀναπαύεται στὴ γῆ, μοναδικὴ συντροφιὰ τοῦ σκηνώματός του, ὥς τὴν ἀνάσταση τῶν νεκρῶν, θὰ εἶναι ὁ ξύλινος, λίθινος, ἡ μαρμάρινος σταυρὸς τοῦ μνημείου του! Κοντολογίς: δὲ νοεῖται Χριστιανὸς χωρὶς τὸ Σταυρό, χριστιανικὴ ζωή χωρὶς «σταύρωση»!

Previous Article

Καταγγελία μελών της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων: «Κατέβασαν την εικόνα του Κυρίου Ιησού Χριστού»

Next Article

Αξιος Κληρικός στην Λυκειάρχη: «Ο σταυρός θα μολύνει τους ανθρώπους; Ντροπή σας…»