Ὁ Ἀμερικῆς «γραπτῶς σὲ μηνύματά του προέβη σὲ σκιώδη σχόλια, ἀπάδοντα σὲ ἱεράρχη τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου»

Share:

  Δρομολογεῖται ἡ ἀπομάκρυνσις τοῦ Ἀμερικῆς ἀπὸ τὸ θρόνον του καὶ προφανῶς ἀναζητεῖται ἀπὸ τὸν Πατριάρχην Βαρθολομαῖον ἡ κατάλληλος συγκυρία, ὥστε νὰ μὴ δοθῆ ἡ ἐντύπωσις ὅτι ὑποκύπτει εἰς ἐξωεκκλησιαστικὰ κέντρα. Τὸ λυπηρὸν εἶναι ὅτι θὰ εὑρεθῆ ἔκπτωτος ὄχι διὰ τὰ τόσα ἐκκλησιαστικὰ ἐγκλήματα, τὰ ὁποῖα τοῦ καταλογίζονται, ἀλλὰ διὰ πολιτικοὺς λόγους. Τί ἆραγε γράφει εἰς μηνύματα ὁ Σεβ. Ἐλπιδοφόρος; Ἕως σήμερα ἦτο γνωστὸν ὅτι κυκλοφορεῖ μὲ περιβολὴν λαϊκοῦ, ὄχι ὅμως ὅτι ἔχει καὶ ἀνάλογον συμπεριφοράν. Συμφώνως πρὸς δημοσίευμα τοῦ «Ἐθνικοῦ Κήρυκα» τῆς 21ης Ἰουνίου 2024:

  «Στὴν τελικὴ εὐθεῖα φαίνεται πὼς ἔχει μπεῖ ἡ ἀπομάκρυνση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἐλπιδοφόρου ἀπὸ τὴν Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀμερικῆς, ὅπως προκύπτει ἀπὸ τὴ σύντομη κατὰ πρόσωπο συνάντηση καὶ συνομιλία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου μὲ τὸν πρωθυπουργὸ τῆς Ἑλλάδας Κυριάκο Μητσοτάκη.

  Ἡ συνάντηση, ὅπως ἔγραψε ὁ «Ε.Κ.», ἔγινε τὴν Κυριακὴ 16 Ἰουνίου 2024, στὸ  περιθώριο τῆς Διεθνοῦς Διάσκεψης γιὰ τὴν Εἰρήνη στὴν Οὐκρανία, στὸ Μπέργκενστοκ τῆς Ἑλβετίας.

  Στὴ συνάντηση συζητήθηκαν ζητήματα ποὺ ἀφοροῦν στὸ Πατριαρχεῖο, ἐνῶ ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ἔθεσε αἰτήματα στὸν Πρωθυπουργό, γιὰ τὰ ὁποῖα ὁ δεύτερος ἔδειξε καλὴ διάθεση γιὰ τὴν ἱκανοποίησή τους. Παράλληλα, ὁ Πρωθυπουργὸς ἔθεσε αὐτοπροσώπως στὸν κ. Βαρθολομαῖο τὸ ζήτημα τῆς ἀπομάκρυνσης τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἐλπιδοφόρου καὶ μάλιστα χωρὶς περαιτέρω παρελκυστικὴ τακτική.

Ὅπως πρῶτος ἀποκάλυψε ὁ «Ἐθνικὸς Κήρυκας» στὶς 17 Νοεμβρίου τοῦ 2023, «ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ἀποκάλυψε κατὰ τὴ συνεδρίαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τὴν Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2023, πὼς ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση τοῦ διαμήνυσε τὴ δυσφορία της γιὰ τὴν πορεία τῶν ἐκκλησιαστικῶν, ὁμογενειακῶν, ἐκπαιδευτικῶν καὶ ἄλλων θεμάτων ὑπὸ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρο, διὰ τῆς ὑφυπουργοῦ Ἐξωτερικῶν κυρίας Ἀλεξάνδρας Παπαδοπούλου.

Ἡ Ὑπουργὸς μετέβη στὸ Φανάρι τὴ Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2023 προκειμένου, ὅπως φαίνεται, νὰ διαμηνύσει στὸν Πατριάρχη ὅτι τὰ περιθώρια ἀνοχῆς γιὰ τὸν κ. Ἐλπιδοφόρο τελειώνουν, γιατί τίθεται σὲ διακινδύνευση ἡ ἑνότητα τῆς Ὁμογένειας τῆς Ἀμερικῆς. Ἡ κατ’ ἰδίαν συνάντηση, σύμφωνα μὲ πηγὲς τοῦ Φαναρίου, ἦταν μακρᾶς διαρκείας καὶ τέθηκαν θέματα τὰ ὁποῖα ἀφοροῦν στὴν πορεία τῶν πραγμάτων καὶ τὸ μέλλον τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς καὶ τῆς Ὁμογένειας.

Σημειώνεται ὅτι ἡ ὑφυπουργὸς κυρία Ἀλεξάνδρα Παπαδοπούλου ὑπηρέτησε μὲ ἰδιαίτερη ἐπιτυχία ὡς πρέσβειρα τῆς Ἑλλάδας στὴν Οὐάσιγκτον καὶ ὡς ἐκ τούτου γνωρίζει τὴν κατάσταση στὴν Ἀρχιεπισκοπή, καὶ τὶς κοινότητες, ἀπὸ πρῶτο χέρι».

Ἔκτοτε ὁ Πρωθυπουργὸς διεμήνυσε στὸν Πατριάρχη Βαρθολομαῖο τὸ αἴτημα τῆς κυβέρνησης γιὰ τὴν ὅσον τάχιστα ἀπομάκρυνση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἐλπιδοφόρου καὶ μὲ ἄλλους ὑπουργοὺς τῆς κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων τοῦ ὑπουργοῦ Παιδείας Κυριάκου Πιερρακάκη, τοῦ ὑφυπουργοῦ Ἐξωτερικῶν ὑπευθύνου γιὰ θέματα  Ἀποδήμου Ἑλληνισμοῦ καὶ Ἐκκλησιῶν Γεωργίου Κώτσηρα καὶ ἄλλων.

Ὁ Πατριάρχης μέχρι τώρα διέδιδε εὐκαίρως ἀκαίρως τὴ στήριξή του στὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἐλπιδοφόρο. Ἀποκαλύπτουμε σήμερα πὼς ἀμέσως μετὰ τὴν ὀλιγόλεπτη συνάντησή του μὲ τὸν Πρωθυπουργὸ στὴν Ἑλβετία, τὴν περασμένη Κυριακὴ 16 Ἰουνίου, ὁ Πατριάρχης τηλεφώνησε καὶ ἐνημέρωσε τὸν κ. Ἐλπιδοφόρο, ὁ ὁποῖος ἔθεσε ἀμέσως σὲ κίνηση τὸν μηχανισμὸ τῆς προπαγάνδας ποὺ ἔχει στήσει μὲ στρατηγιστὲς ὑπαλλήλους του στὴ Νέα Ὑόρκη καὶ ἐπίσης μὲ τὸ κύκλωμα ποὺ διατηρεῖ καὶ συντηρεῖ στὴν Ἑλλάδα. Τὰ μέλη τοῦ κυκλώματος ἔνθεν κακεῖθεν, μὲ ἀνυπόγραφα δημοσιεύματα ἔκαναν ἐπίθεση στὸν πρωθυπουργὸ Κυριάκο Μητσοτάκη, καθὼς ἐπίσης στὴν ὑφυπουργὸ Ἐξωτερικῶν Ἀλεξάνδρα Παπαδοπούλου, στὸν πρώην ὑφυπουργὸ Ἐξωτερικῶν καὶ σημερινὸ σύμβουλο ἔκδοσης τοῦ «Ε.Κ.», Ἀντώνη Διαματάρη, καὶ ἄλλους.

Ἐν τῷ μεταξύ, προσπάθησαν νὰ διασύρουν τὴν ὑφυπουργὸ Ἀλεξάνδρα Παπαδοπούλου. Ὁ ἴδιος μάλιστα, ὅπως εἶναι σὲ θέση νὰ γνωρίζει ὁ «Ε.Κ.», ὄχι μόνο προφορικῶς, ἀλλὰ καὶ γραπτῶς σὲ μηνύματά του προέβη σὲ σκιώδη σχόλια, ἀπάδοντα σὲ ἱεράρχη τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου καὶ μάλιστα Ἀρχιεπίσκοπο Ἀμερικῆς.

Τὸ πρόσφατο πολυδιαφημισμένο συνέδριο τῶν Ἀρχοντικῶν Ταγμάτων ἀπεδείχθη τελικὰ ἀτελέσφορο καθότι οὐδεὶς ὑψηλὰ ἱστάμενος, ἀπὸ τὸν Πρωθυπουργὸ μέχρι Ὑπουργούς ἐμφανίσθηκε, οὔτε ὁ Πρωθυπουργὸς τῆς χώρας δέχθηκε τὰ Τάγματα ὑπαιτιότητι τοῦ Ἀρχ. Ἐλπιδοφόρου. Παρευρέθηκε ὡστόσο ὁ Γενικὸς Γραμματέας Ἀποδήμου Ἑλληνισμοῦ Ἰωάννης Χρυσουλάκης. Ἡ δὲ ἀνάπεμψη Νεκρώσιμου Τρισάγιου στὸν Μητροπολιτικὸ Ναὸ Ἀθηνῶν γιὰ τὴν ἀνάπαυση τῆς ψυχῆς τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Ε΄, Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, ἔγινε αἰτία λοιδοριῶν ἀπὸ πλείστους ὅσους ἱεράρχες, ἱερεῖς καὶ θεολόγους τῆς Ἑλλάδος.

Ἐν τῷ μεταξύ, ὑπάρχει μία ἔντονη ἀνησυχία ἀνάμεσα σὲ ἱεράρχες τοῦ Φαναρίου γιὰ τὴν κατάσταση ποὺ ἔχει δημιουργηθεῖ σὲ βάρος τοῦ Πατριαρχείου λόγω ἔργων καὶ λόγων τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἐλπιδοφόρου, ἐνῶ ἡ καταληκτήρια συνισταμένη τῶν ἀνησυχιῶν τους εἶναι πὼς δὲν μπορεῖ νὰ χάσει τὸ Πατριαρχεῖο τὸ «κλεινὸν ἄστυ», ἐννοώντας τὴν κυβέρνηση τῆς Ἑλλάδος, χάρη ἑνὸς ἀνθρώπου, τοῦ Ἐλπιδοφόρου.

Ἐπίσης, ὁ Πατριάρχης τὶς τελευταῖες μέρες δέχεται πυρὰ τόσο ἀπὸ τὸ ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν τῆς Τουρκίας, ὅσο καὶ ἀπὸ μεγάλη μερίδα τῶν Μέσων Ἐνημέρωσης γιὰ τὴν πρόσφατη παρουσία του στὴ Διεθνῆ Διάσκεψη γιὰ τὴν Εἰρήνη στὴν Οὐκρανία, στὸ Μπέργκενστοκ τῆς Ἑλβετίας, καὶ τὴν ὑπογραφὴ τοῦ κοινοῦ ἀνακοινωθέντος ποὺ συνυπέγραψαν οἱ ἀρχηγοὶ κρατῶν».

Previous Article

Τό θέμα τῆς προετοιμαζομένης «Ἑνώσεως» Παπικῶν καί Ὀρθοδόξων

Next Article

Τὸ “κώλυμα” διὰ τὴν χολὴν εἰς βάρος τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας