Ὁ Ἡγούμενος τῆς Βατοπαιδίου δὲν προβληματίζεται;

Share:

Ὑπάρχει μέριμνα μόνον διὰ τὴν ἀποκατάστασιν τῶν ἀχειροτονήτων Οὐκρανῶν, ἀλλὰ ὄχι διὰ τὴν ἱερότητα ἑνὸς Ἱ. Ναοῦ; Ὡς κατέστη γνωστὸν ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα «Στῶμεν καλῶς» τῆς 12ης Μαρτίου 2023:

«Στὴν ἀνάρτηση τῆς ‘’Πεμπτουσία’’: Ὁμιλίες ἀπὸ τὴν Πανήγυρη τῆς Σκήτης τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα στὶς Καρυὲς (Σεράι), φαίνεται ξεκάθαρα πὼς ἡ Τράπεζα τῆς Σκήτης εἶναι Ἱερὸς Ναός! Δεῖτε τὸ Ἱερὸ Τέμπλο καὶ φρίξτε. Ὁ Ἱερὸς Ναὸς τοῦ Ἁγίου Ἀλεξάνδρου Νέβσκι βρίσκεται ἀκριβῶς κάτω ἀπ’ τὸ Καθολικὸ τῆς Σκήτεως Ἁγίου Ἀνδρέα, στὸ ὑπόγειο. Κάθε φορὰ ποὺ ἐπισκεπτόμουν τὴν φιλόξενη Σκήτη, ὁ Ἀρχοντάρης μᾶς ἔλεγε πὼς ἡ τράπεζα εἶναι τὴν τάδε ὥρα καὶ βρίσκεται ἀκριβῶς κάτω ἀπ’ τὸν Ναό, χωρὶς ὅμως νὰ ἀναφέρει καθόλου πὼς αὐτὸς ὁ “χῶρος’’ εἶναι καὶ αὐτὸς Ἱερὸς Ναός!

Αὐτὴ ἡ μετατροπὴ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ σὲ τράπεζα συμβαίνει ἐκεῖ γιὰ πάνω ἀπὸ μία δεκαετία!  Τὰ γεύματα ἐντὸς τῶν Ἱερῶν Ναῶν ἀπαγορεύονται ἀπ’ τοὺς Ἱεροὺς Κανόνες, πόσο μᾶλλον ἡ μετατροπὴ τῶν Ἱερῶν Ναῶν σὲ Τράπεζες! Οὔτε κἄν οἱ “ἀγάπες’’ (ἱερὸς θεσμὸς – συσσίτια ἐλεημοσύνης) δὲν ἐπιτρέπονται ἀπ’ τοὺς Ἱεροὺς Κανόνες νὰ γίνονται ἐντὸς τῶν Ἱερῶν Ναῶν, πόσο μᾶλλον τὸ κοινὸ φαγητό!

Ὁ ΟΔ΄ Κανὼν τῆς ΣΤ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου διατάσσει ρητῶς: “Ὅτι οὐ δεῖ ἐν τοῖς Κυριακοῖς, ἢ ἐν ταῖς Ἐκκλησίαις τὰς λεγομένας ἀγάπας ποιεῖν, καὶ ἔνδον ἐν τῷ οἴκῳ ἐσθίειν, καὶ ἀκούβιτα στρωννύειν. Οἱ δὲ τοῦτο ποιεῖν τολμῶντες, ἢ παυσάσθωσαν ἢ ἀφοριζέσθωσαν».

Previous Article

Πανάξιοι οἱ Καθηγούμενοι τῶν Ἱ. Μ. Φιλοθέου καὶ Ξηροποτάμου

Next Article

Η Ι. Μ. Χιλανδαρίου Αγίου Όρους στηρίζει τον Μητροπολίτη Ονούφριο και την Κανονική Διωκόμενη Εκκλησία!