19 Ἀπριλίου

Share:

 

ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

 ΑΓΙΟΣ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ Ο ΕΣΦΙΓΜΕΝΙΤΗΣ

     Στίς 19 Ἀπριλίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τήν μνήμη τoῦ ἁγίου ὁσιομάρτυρος Ἀγαθαγγέλου τοῦ Ἐσφιγμενίτου. Ὁ ἅγιος Ἀγαθάγγελος καταγόταν ἀπό τήν Θράκη, ὁ πατέρας του ὀνομαζόταν Κωνσταντῖνος καί ἡ μητέρα του Κρυστάλλω, τό δέ βαπτιστικό του ὄνομα ἦταν Ἀθανάσιος. Ὁ Ἀθανάσιος ἐπειδή σέ μικρή ἡλικία ἔμεινε ὀρφανός καί ἡ οἰκογένειά του ἦταν πτωχή, ἀνάγκάσθηκε νά δουλέψη ὡς ναύτης σέ τουρκικό πλοῖο, τοῦ ὁποίου ὁ δυσσεβής πλοίαρχος, βλέποντας τά προτερήματα τοῦ ἁγίου τόν τούρκεψε, λέγοντάς του πώς θά τόν σκότωνε, ἐάν δέν συμφωνοῦσε. Ὅμως ὁ ἅγιος Ἀγαθάγγελος μετά ἀπό λίγες ἡμέρες ἀσθένησε σοβαρά καί ἀναχώρησε γιά τήν πατρίδα του καί ἐρχόμενος σέ συναίσθηση γιά τήν πράξη του πῆγε στήν Μονή Ἐσφιγμένου τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ὑπό τήν ὑπακοή τοῦ ἡγουμένου Εὐθυμίου. Εὑρισκόμενος στήν μονή, ἄναψε μέσα του μεγάλος πόθος νά μαρτυρήση. Γιά τόν λόγο αὐτό ὁ Ἀθανάσιος, ἀφοῦ προετοιμάσθηκε κατάλληλα, ἐκάρη μοναχός μέ τό ὄνομα Ἀγαθάγγελος καί ὅταν ἦλθε ἡ ὥρα τοῦ μαρτυρίου πῆγε στήν Σμύρνη, ὅπου ἀφοῦ ἐνδύθηκε τά τουρκικά ἐνδύματα, πῆγε στόν κριτή καί ὁμολόγησε μέ παρρησία ὅτι ἀπατήθηκε ἀπό τό ἀφεντικό του καί ἔγινε μουσουλμάνος, ὅμως τώρα εἶναι πάλι χριστιανός. Ὁ κριτής τότε πρόσταξε νά τόν κτυπήσουν καί νά τόν φυλακίσουν. Ἐπειδή ὁ μάρτυρας Ἀγαθάγγελος ἐνέμενε στήν πίστη του, οἱ Τοῦρκοι τό Σάββατο τῆς 19ης Ἀπριλίου 1819 τόν ἀποκεφάλισαν καί ἔτσι ὁ ἅγιος σέ ἡλικία 24 ἐτῶν ἔλαβε τόν στέφανο τοῦ μαρτυρίου. Εὐσεβεῖς χριστιανοί παρέλαβαν τά ἱερά λείψανά του καί τά ἐνταφίασαν στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Γεωργίου.

 

 

Άπολυτίκιον (Ἦχος δ΄. Ταχὺ προκατάλαβε.)

Ἀσκήσεως νάμασι, καταρδευθεῖς τὴν ψυχήν, Μαρτύρων ἐξήστραψας, μαρμαρυγᾶς φωταυγεῖς, σοφὲ Ἀγαθάγγελε, ὅθεν ἐν ἀμφοτέροις, ἀκριβῶς διαπρέψας, ἤσχυνας τοὺς ἐξ Ἄγαρ, τὸν Χριστὸν μεγαλύνας. Αὐτὸν οὒν ὁσιομάρτυς, ἠμὶν ἰλέωσαι.

 

 

Μεγαλυνάριον

Πῦρ τὸ ζωηφόρον ἔνδον λαβών, ὅλως ἀνεφλέχθης, τῇ ἀγάπῃ τοῦ Ἰησοῦ· ὅθεν καὶ ἀθλήσας, αὐτοῦ βλέπεις τὸ κάλλος, ὡς πάλαι ἐπεθύμεις, ὦ Ἀγαθάγγελε.

Previous Article

Οι προτάσεις της ΔΙΣ για το Πάσχα στην Υπουργό Παιδείας

Next Article

ΝΕΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ «ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ»

Διαβάστε ακόμα