ΟΧΙ ΝΕΟΝ «ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ» ΕΙΣ ΚΥΘΗΡΑ ΚΑΙ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΝ!

Share:

Ὁ Σεβ. Ἐδέσσης ἀσπάζεται τὴν χεῖρα τοῦ “Πάπα τῆς Ἀνατολῆς” (31.8.2021).

Μακαριώτατε, «μέμνησο τῶν Λαρισαίων»!
Ἀδελφοί, «στ’ ἄρματα, ἐμπρὸς στὸν ΑΓΩΝΑ»!

ΟΧΙ ΝΕΟΝ «ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ»
ΕΙΣ ΚΥΘΗΡΑ ΚΑΙ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΝ!

«Ὑπερασπισθεῖτε τοὺς ΤΙΜΙΟΥΣ Ποιμενάρχες Σας,
γιατί ἀλλιῶς θάρθει μιὰ μέρα ποὺ οἱ Ἰσλαμιστὲς
θὰ παντρεύονται τὰ κορίτσια σας,
ὅπως φαντάζεται ὁ Ἀλεξανδρουπόλεως
καὶ τὰ ἀγοράκια σας θὰ φορᾶνε… δικαιωματικὰ
…φουστίτσες στὸ σχολεῖο…».

Γράφει ὁ Δρ. Γεράσιμος Κουσουνῆς, Γεωπόνος

Ἀγαπητοὶ ἐν ΧΡΙΣΤῼ Ἀδελφοί, ΜΗ ἐπιτρέψετε νὰ ΚΛΑΔΕΨΟΥΝ τοὺς ΠΑΝΑΞΙΟΥΣ καὶ ΓΕΝΝΑΙΟΥΣ Ποιμενάρχες σας. Δεῖξτε τὴν Δύναμή Σας.

Τὰ τελευταῖα χρόνια, μέσα ἀπὸ πολλὰ γεγονότα καὶ κρίσιμες καταστάσεις, τὸ πανελλήνιο ἀντελήφθη καὶ περίτρανα ἀπεδείχθη ὅτι ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκ­κλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἀποτελεῖται πλέον, ἀπὸ τρεῖς κατηγορίες Μητροπολιτῶν.

1-η) Ἀπὸ τοὺς ”συσχηματισθέντες τῷ κόσμῳ”, ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ Ποιμένας, ποὺ ἀποτελοῦν τὴν πλειοψηφία, πειθήνιων, διπλωματῶν καὶ ὑπάκουων ἐνοίκων ὀρνιθώνα πρὸς κάθε ἀσεβῆ, βλάσφημη, ἄθεη, ἀντίχριστη, ἀνίκανη, νεοταξίτικη, διεστραμμένη, δηλαδὴ …ἐξευ­ρωπαϊσμένη, πολιτικὴ ἡγεσία, ἀλλὰ καὶ ὑποτακτικοὶ στὴν Παναιρετικὴ-Οἰκουμενιστική, πνευματικὴ ἡγεσία, ἡ ὁποία ἔχει στείλει στὴν…ἀνακύκλωση τοὺς Αἰώνιους Ἱεροὺς Κανόνες τῶν Ἁγίων Πατέρων ὡς, δῆθεν, ”Τείχη τοῦ αἴσχους” (1994).

2-η) Ἀπὸ τοὺς ”ψυχρούς”, τοὺς σιωπηλούς, τοὺς ἄτολμους, τοὺς οὐδέτερους, τοὺς λεγόμενους ΟΦΑ, (Ὅπου Φυσάει ὁ Ἄνεμος),καὶ ποὺ συνήθως λένε ”ἐγὼ θὰ βγάλω τὸ φίδι ἀπὸ τὴν τρῦπα” καὶ

3-η) Ἀπὸ τοὺς ΕΛΑΧΙΣΤΟΥΣ σὲ ἐπιφυλακὴ εὑρισκόμενους, φλογεροὺς καὶ θαρραλέους Ὀρ­θοδόξους ΑΛΗΘΙΝΟΥΣ ΠΟΙ­­ΜΕ­ΝΕΣ τοῦ Λαοῦ ποὺ ”Δέν τσακάν’ τ’ μέση τους” σὲ κανένα, παρὰ μόνον στὸν ΚΗΙΧΡΙΣΤΟ καὶ ζυγίζουν τοὺς πάντες καὶ τὰ πάντα μὲ τὴν ζυγαριὰ τοῦ ΑΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ, κατὰ τὸν θρυλικὸ πυρπολητὴ τῶν ψυχῶν Ἅγ. Πατέρα Αὐγουστῖνο Καντιώτη.

Γι’ αὐτὸ καὶ οἱ λίγοι αὐτοὶ Ἡρωικοὶ Ποιμένες μας διώκονται ἀπὸ τοὺς Πολιτικοὺς καὶ καταδιώκονται ἀπὸ τοὺς προσκυνημένους συνεπισκόπους τους, ἐπειδὴ ἡ ἀκεραία Ὀρθόδοξη Σκοπιά τους, στὴν Οὐκρανικὴ ἐκτροπή, στὶς ἀντίχριστες νομοθεσίες, στὸν ἑορτασμὸ τοῦ Πάσχα,στὴν σατανικὴ Κορωνοϊκὴ ἀπειλή κ.λπ., ἐνοχλεῖ καὶ διαταράσσει τήν Νιρβάνα τους καὶ τίς… λιμνάζουσες Δεσποτικές τους Ἕδρες καὶ ἐξουσίες.

Στὴν δισχιλιετῆ Ἱστορία καὶ πορεία τῆς ΑΓΙΑΣ Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας, ποὺ ἔφερε τὸ Σωτήριο μήνυμα καὶ τὸ Φῶς Χριστοῦ σ’ ὅλους τούς λαούς, πάντοτε σὲ κρίσιμες περιόδους, ἑκατομμύρια ὁμολογητῶν, μαρτύρων, Ἐπισκόπων, κληρικῶν καὶ λαοῦ, ΑΝΤΙΣΤΑΘΗΚΑΝ καὶ σὲ ἀσεβεῖς καισαρίσκους καὶ σὲ αἱρετικοὺς Ἱεράρχες καὶ Πατριάρχες, ἀκόμη καὶ σὲ λῃστρικὲς Συνόδους, ποὺ κατὰ κανόνα συνέπλεαν μὲ θεομπαῖχτες τῆς κοσμικῆς ἐξουσίας.

Κοσμεῖται ἐπίσης ἡ Ἐκκλησιαστική μας Ἱστορία μὲ ἑκατοντάδες ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΕΣ καὶ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ παρεμβάσεις τοῦ ΠΙΣΤΟΥ Λαοῦ καὶ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ σὲ κάθε προδοσία καὶ διάβρωση τῆς ΠΙΣΤΗΣ καὶ τὶς ἐπιθέσεις τῶν Αἱρετικῶν. Παράδειγμα, ἡ Λαοθάλασσα τῶν πιστῶν ποὺ ὑποδέχθηκε μὲ τὴν δυναμική της παρουσία τὸν Σοφὸ καὶ Ἀπροσκύνητο Ἡρωικὸ Ὑπερασπιστὴ τῆς Ἁγίας Ὀρθοδοξίας μας, τὸν Ἅγιο Μᾶρκο τὸν Εὐγενικὸ στὴν Κωνσταντινούπολη, ἐνῷ συγχρόνως ὁ Λαὸς κατέπτυσε ὅλους τούς ὑπογράψαντες τὴν Ἕνωση ,προσκυνημένους …Βησσαρίωνες, κατὰ τὴν Λῃστρικὴ καὶ Προδοτικὴ Σύνοδο τῆς Φερράρας-Φλωρεντίας.

Σὲ πάμπολλες ἐπίσης ἄλλες περιπτώσεις,ὁ Ἁγνὸς καὶ Πιστὸς Λαός, ὑπερασπίσθηκε ΔΥΝΑΜΙΚΑ καὶ ἔμπρακτα καὶ τὴν πίστη μας καὶ τοὺς ΑΛΗΘΙΝΟΥΣ ποιμένες του, σηκώνοντας γύρω τους μεγάλα τείχη προστασίας τους.

Ἔτσι λοιπὸν προτείνω:

  1. Ἐάν, Θεὸς φυλάξοι, ἡ ραγιάδικη καὶ ὑποτακτικὴ ΔΙΣ ἢ ΙΣΙ,μὲ ἄνωθεν ἐντολὴ καταδικάσει ἀδίκως τοῦ δύο ΑΞΙΟΥΣ καὶ ΤΙΜΙΟΥΣ Ἱεράρχες μας, γιατί αὐτοὶ ἀρνοῦνται νὰ προδώσουν τὴν Ἀλήθεια, τότε ὁ Ἁγνὸς καὶ Πιστὸς Λαὸς πρέπει νὰ ΑΠΟΤΡΕΨΕΙ, καὶ νὰ ΕΜΠΟΔΙΣΕΙ τὴν ἀποχώρησή τους ἀπὸ τὶς Μητροπόλεις τους καὶ μὲ τὸν ΞΕΣΗΚΩΜΟ τους (ΟΠΩΣ ΚΑΠΟΤΕ ΣΤΗΝ ΛΑΡΙΣΑ) νὰ κτίσει ἕνα τεῖχος προστασίας γύρω τους.

Καὶ

  1. Νὰ προειδοποιήσει μὲ τὶς ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ του ἐκδηλώσεις ὅτι θὰ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙ τὴν ἄφιξη καὶ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, στὴν Μητρόπολή τους ὁποιουδήποτε νέου δεσποτολιγούρη ΜΟΙΧΕΠΙΒΑΤΗ, ποὺ ἤθελε ἐκλέξει ἢ (ἂν)Ἱερὰ Σύνοδος,κατ’ ἐντολὴν τῆς (Μασονικῆς) Πολιτικῆς Ἡγεσίας, στὴν θέση τῶν δύο ΑΞΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ Ποιμένων καὶ ΟΜΟΛΟΓΗΤΩΝ Ἱεραρχῶν μας.

Πέρασε καὶ παρῆλθε ,πλέον, ὁ καιρὸς τοῦ ἐφησυχασμοῦ.Βρισκόμαστε ἤδη σὲ ἐμπόλεμη κατάσταση.Βρισκόμαστε σὲ πόλεμο. Καὶ ὅπως ΠΑΝΤΟΤΕ τὸν κάθε πόλεμο τὸν ξεκινοῦν μὲ τὶς ἐπιθέσεις τους οἱ ἀντίχριστες ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ καὶ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ δυνάμεις τοῦ Σκότους σὲ ὅλα τὰ μέτωπα, ὅπως α) Στὸ μέτωπο τῆς ΠΑΤΡΙΔΟΣ, π.χ. τὴν προδοσία τῆς Μακεδονίας μας, τὸ ”γκριζάρισμα” τῶν Ἑλληνικῶν νησιῶν καὶ θαλασσῶν, τὴν διευκόλυνση τῆς εἰσόδου καὶ τὴν ἐπιχορηγούμενη ἐγκατάσταση καὶ ἐποικισμὸ τῆς Πατρίδος μας ἀπὸ κάθε λογῆς Ἀφροασιάτες λαθροεισβολεῖς, ὅπως αὐτὸ διαπιστώνεται ἀπὸ τὶς δηλώσεις πρώην πρωθυπουργοῦ ὅτι ”ἡ θάλασσα ΔΕΝ ἔχει σύνορα”, τὶς ἀνατριχιαστικὲς δηλώσεις Τσίπρα, Μπουζάλα, τῆς κυρίας Προέδρου τῆς Δημοκρατίας καὶ τοῦ Ἀνθίμου Ἀλεξανδρουπόλεως, ὅτι ἀφοῦ διώξαμε τὰ παιδιά μας, οἱ λαθροεισβολεῖς θὰ συμβάλουν στὴν ἐπίλυση τοῦ…Δημογραφικοῦ μας προβλήματος, λὲς καὶ ξαφνικὰ ὅλοι οἱ Ἕλληνες καὶ Ἑλληνίδες ἔπαθαν… στείρωση, καὶ ὁ ἄλλοτε ἡρωικὸς λαός μας νὰ γίνεται ρεντίκολο τῶν σκυλιῶν, ἀνεχόμενος τὶς πληρωμένες παρελάσεις κάποιων δύσμορφων …σκιάχτρων λαθρομεταναστῶν, στὰ χωριὰ καὶ τὶς πόλεις μας.

β)Στὸ μέτωπο τῆς ΠΑΙΔΕΙΑΣ, π.χ. τὴν κατάργηση τῆς ἀριστείας καὶ τῆς εὐγενοῦς ἄμιλλας, τὴν κατάργηση τῶν θρησκευτικῶν καὶ ἐθνικῶν ἑορ­τῶν,τὴν ἔπαρση τῆς Σημαίας, διαστρέβλωση τῆς Ἱστορίας μας (συνωστισμὸς τῆς Σμύρνης), διάβρωση, μαγάρισμα, ἐκμαυλισμὸς τῶν παιδικῶν ψυχῶν μὲ τὶς «σεξουαλικές διαπαιδαγωγήσεις», τὴν κατάργηση-ἀποδόμηση τῶν ἐμφύλων…ταυτοτήτων ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Παιδεί­ας,συγγνώμη, τοῦ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ… ”Διὰ βίου Μάθησης κάθε…ΑΝΩΜΑΛΙΑΣ καὶ ΕΚΤΡΟΠΗΣ”’, τόν… φωτισμὸ τῆς Βουλῆς μὲ τὰ χρώματα τῶν  ”ὑπερηφάνων” ΛΟΑΤΚΙ+, κ.λπ., κ.λπ.

γ) Στὸ μέτωπο τῆς Πίστης μας καὶ τῆς Ἐκκλησίας, ἔνθα ἡ Διοικοῦσα Ἱεραρχία γέγονε ”χαλκός ἠχῶν” καὶ ὑποτακτική…συνήγορος κάθε Νεοταξίτη πολιτικοῦ, ὁ ὁποῖος τὶς ἀποφάσεις του θέλει στανικῶς νὰ ἐπιβάλλει μὲ ὄζουσα ἀπιστία, στὴν ἀμαχητὶ παραδοθεῖσα Ἱεραρχία, οἱ ὁποῖες ἀποφάσεις αὐτὲς ὅμως, ἔρχονται σὲ ἀντίθεση μὲ τὸν Νόμο τοῦ ΘΕΟΥ καὶ τοὺς ΙΕΡΟΥΣ Κανόνες τῆς Ἐκκλησίας. Τελικῶς ἡ πλειοψηφία τῶν Ἱεραρχῶν μας ἀπὸ τὸ ”ΕΠΟΜΕΝΟΙ τοῖς Ἁγίοις Πατράσι”, ἔχουν καταντήσει ”ἑπόμενοι τοῖς ἐχθροῖς τοῦ Θεοῦ”, καὶ ἡ Διοικοῦσα Ἱεραρχία τῶν Κατ’ Οἰκονομίαν…τεμενατζήδων, κατήντησε νὰ θέλει νὰ γίνει ὁ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΗΜΙΟΣ τῶν ἡρωικῶν δύο Ὁμολογητῶν Ποιμένων μας καί…Συν­επισκόπων τους, διότι τὸ …ἔγκλημά τους εἶναι ὅτι καθένας ἀπὸ αὐτοὺς πολεμᾶ ”’εἷς ἔναντι Μυρίων”.

ΕΧΟΥΜΕ λοιπὸν ΠΟΛΕΜΟ!!!

Καὶ σ’ἕνα τέτοιο πόλεμο δὲν πολεμᾶς μὲ πυρομαχικὰ τὴν…ΛΟΥΚΟΥΜΟΣΚΟΝΗ, κατὰ τὸν Λεοντόκαρδο, π.ΑΜΒΡΟΣΙΟ, Καλαβρύτων.

Νομίζει ἡ Διοικ.Ἱεραρχία ὅτι αὐτὴ ἔχει τὸ ”Μαχαίρι καὶ τὸ πεπόνι”; Κάνει Λάθος. Αὐτὰ τὰ ἔχει ὁ πιστὸς ΛΑΟΣ τοῦ Θεοῦ. Ἀπόδειξη, ὅτι ἤδη ὁ Πιστὸς Λαὸς ἄρχισε νὰ ΓΥΡΝΑΕΙ τὴν Πλάτη του σὲ Ἐκείνους τοὺς σκανδαλωδῶς Προσκυνημένους Δεσποτάδες τῶν Μητροπόλεών τους, κι’ ὅπου λειτουργεῖ ὁ Δεσπότης τους εἶναι ΑΔΕΙΟΙ οἱ Ἱεροὶ Ναοὶ καὶ ΓΕΜΑΤΟΙ ὅμως εἶναι οἱ ἄλλοι Ἱεροὶ Ναοί, ἐκεῖ ὅπου Λειτουργοῦν οἱ Ἁγνοὶ καὶ Ταπεινοὶ Παπάδες  τους.

Γι’ Αὐτὸ ΠΡΕΠΕΙ…

Ὁ εὐσεβής Λαὸς τοῦ Νησιοῦ τῆς Παναγιᾶς μας, τὰ Κύθηρα, νὰ ΜΗ ΕΠΙΤΡΕΨΕΙ νὰ φύγει ὁ Μητροπολίτης Του, ὁ τόσο πολὺ …κουραστικὸς κατὰ τὸν ἄγνωστο κ.Παπαδάκη, καὶ τὸ ΙΕΡΟ Μεσολόγγι νὰ ΠΟΛΙΟΡΚΗΘΕΙ, αὐτὴ τὴν φορά, ἀπὸ τὸν πιστὸ καὶ Ἁγνὸ λαό του,ποὺ θὰ ὑπερασπισθεῖ σθεναρὰ- δυναμικὰ τὸν Ὁμολογητὴ Ποιμενάρχη Του.

Ἐπὶ τέλους, ΞΥΠΝΗΣΤΕ καὶ ἀντισταθεῖτε, Ἀδελφοὶ! Ὅπως τότε στὸν Μακεδονικὸ Ἀγῶνα, ποὺ οἱ Γυναῖκες τῆς Καστοριᾶς ξεσηκώθηκαν καὶ μὲ Ρόπαλα καὶ Ξύλα καὶ λιθοβολισμοὺς ΕΔΙΩΞΑΝ τὸν Βούλγαρο Ἐξαρχικὸ Δεσπότη ἀπὸ τὸν τόπο τους,τρομάζοντας ἀκόμη καὶ τὸν Τοῦρκο Καϊμακάμη τῆς πόλης.

Ὑπερασπισθεῖτε τοὺς ΤΙΜΙΟΥΣ Ποιμενάρχες Σας, γιατί ἀλλιῶς θάρθει μιὰ μέρα ποὺ οἱ Ἰσλαμιστὲς θὰ παντρεύονται τὰ κορίτσια σας,ὅπως φαντάζεται ὁ Ἀλεξανδρουπόλεως (ἴσως…2-3 μαζὶ) καὶ τὰ ἀγοράκια σας θὰ φορᾶνε… δικαιωματικὰ …φουστίτσες στὸ σχολεῖο,ὅπως κάποιοι διεστραμμένοι δάσκαλοι ἀποτολμοῦν νὰ συνιστοῦν ἤδη στὴν…Ἱσπανία.

Καὶ ἐδῶ μὲ ΕΜΦΑΣΗ θὰ πρέπει νὰ διευκρινήσουμε καὶ νὰ τονίσουμε ὅτι, ΑΛΛΟ πρᾶγμα εἶναι οἱ ΛΟΑΤΚΙ+…φουστίτσες, γιὰ τὶς ὁποῖες, φαντάζομαι ὅτι δὲν θὰ ἔχουν καμμιὰ ἀντίρρηση οἱ 4 ὁμοφυλόφιλοι Ὑπουργοὶ τοῦ κ.ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ, κι ΑΛΛΟ πρᾶγμα ἡ ΦΟΥΣΤΑΝΕΛΛΑ τοῦ …Μουστακαλῆ Ὀδυσσέα ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ, τοῦ Γ. ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ, τοῦ Μ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ, τοῦ ΠΕΤΡΟΜΠΕΗ καὶ τοῦ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ !!

Τέλος καὶ ἐπὶ τέλους ἂς ξυπνήσουν ,ἂς ξυπνήσουν οἱ ”ἔνοικοι ὀρνιθώνα”’ καὶ συνδαιτυμόνες τῆς ΔΙΣ κι ἂς παραδειγματιστοῦν ἀπὸ τὸν Ἡρωικὸ Ἐθνεγέρτη ΓΕΡΜΑΝΟ ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗ, ὁ ὁποῖος ὅταν πήγαινε μὲ τὸν Παῦλο ΜΕΛΑ,στὰ χωριὰ καβάλλα στ’ ἄλογό Του (κι’ ὄχι μὲ κλιματιζόμενα Μητροπολιτικά… Γαϊδουράκια- λιμουζίνες, κατὰ τὸν ΑΓΩΝΑ τῆς Λάρισας), κάτω ἀπὸ τὰ ράσα Του φοροῦσε καί… παντελόνια, κι ἀπ’ τὸ ζωνάρι Του κρεμοῦσε τὸ ὅπλο Του. Ἔτσι ἀγωνιζόταν καὶ ἔδιωχνε τοὺς Ἐξαρχικοὺς Λύκους καὶ τοὺς Βούλγαρους κομιτατζῆδες ποὺ σὰν ἀρνιὰ ἔσφαζαν τοὺς Ἕλληνες τῆς Μακεδονίας μας, μεταξὺ αὐτῶν καὶ τὸν ἐθνομάρτυρα Μητροπολίτη Γρεβενῶν Αἰμιλιανό.

Ἐμπρὸς λοιπὸν Ἀδελφοὶ ὑπερασπιστεῖτε τούς Λαμπροὺς κι Ἀδούλωτους κι ”Ὀρθοτομοῦντας τὸν Λόγον τῆς Ἀληθείας”, ΠΟΙΜΕΝΑΡΧΕΣ Σας,οἱ ὁποῖοι ἵστανται ἐπαξίως εἰς ”Τύπον καὶ Τόπον Χριστοῦ”. Ἀέρααα!!! Ἀμήν.

Previous Article

Τα κρούσματα από εμβολιασμένους υγειονομικούς στο ΑΧΕΠΑ, κάνουν την υποχρεωτικότητα να μοιάζει γελοία

Next Article

Ο Πρωθυπουργός ¨πέρασε¨ και από την Μητρόπολη!