«Δικτάτωρ» ὁ Καποδίστριας ἀπὸ τὸ ἐπιτελεῖον τῆς κ. Γ. Ἀγγελοπούλου!

Share:

Η κα ΓΙΑΝΝΑ Ἀγγελοπούλου καὶ τὸ «ἐπιστημονικὸ» ἐπιτελεῖο της, προσβάλλει μὲ τὸν πλέον μειωτικό, ἀλλὰ καὶ ἀνιστόρητο τρόπο, τοὺς ἐλευθερωτὲς προγόνους μας. Οὔτε ὁ ἀείμνηστος Κυβερνήτης Ἰωάννης Καποδίστριας, ὁ «ἅγιος τῆς πολιτικῆς», γλύτωσε ἀπὸ τὶς προσβολές τους. Ἡ Ἐπιτροπὴ «Ἑλλάδα 2021» ἀνάρτησε μελέτη τοῦ ἱστορικοῦ κ. Α. Χατζῆ, ὁ ὁποῖος τὸν χαρακτήρισε δικτάτορα! Δεῖτε τὴν ἀνάρτηση: «Γιὰ τὸν Ἰωάννη Καποδίστρια, τὰ πρῶτα δημοκρατικὰ καὶ φιλελεύθερα συντάγματα ἀποτελοῦν “ξυράφι στὰ χέρια μικροῦ παιδιοῦ”. Ὁ Καποδίστριας φτάνει τὸν Ἰανουάριο τοῦ 1828 στὴν Αἴγινα, ἐνῷ ἔχει ἀποδεχτεῖ ἤδη ἀπὸ τὸν Αὔγουστο τοῦ 1827 τὴ θέση τοῦ Κυβερνήτη. Καθὼς λοιπὸν θεωρεῖ ἰδιαίτερα ἐπικίνδυνο ξυράφι τὸ Σύνταγμα τῆς Τροιζήνας, τὸ ἀναστέλλει & κηρύσσει οὐσιαστικὰ δικτατορία. Αὐτὸ εἶναι τὸ τέλος τῆς Πρώτης Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας. Ὅμως οἱ δημοκρατικοὶ καὶ φιλελεύθεροι Ἕλληνες δὲν τὸ ἔβαλαν κάτω. Συνέχισαν νὰ ἀγωνίζονται γιὰ δημοκρατία καὶ δικαιώματα. Οὔτε ἡ ἐκσυγχρονιστικὴ δικτατορία Καποδίστρια, οὔτε οἱ Βαυαροί, οὔτε οἱ ξένες δυνάμεις μπόρεσαν νὰ τοὺς ἀναγκάσουν νὰ ἀνεχθοῦν ἕνα αὐταρχικὸ καθεστώς…» (Ἱστ. Ἀετός)! Ὁ μεγάλος καὶ ἀνεπανάληπτος αὐτὸς πολιτικός, ὁ ὁποῖος θεμελίωσε τὸ ἑλληνικὸ κράτος, ἐκ τοῦ μηδενός, καὶ στὸν ὁποῖο χρωστᾶμε ὅλους τοὺς θεμελιώδεις κρατικοὺς θεσμούς, χαρακτηρίζεται ὡς «δικτάτορας»! Ὁ ἄνθρωπος, ὁ ὁποῖος μᾶς κυβέρνησε ἀφιλοκερδῶς (χωρὶς ἀμοιβὴ) καὶ θυσίασε τὰ πάντα, ἀκόμα καὶ τὴ ζωή του γιὰ τὴν Ἑλλάδα, συκοφαντεῖται ἀπὸ τὴν Ἐπιτροπή, ἡ ὁποία μέλλει νὰ «τιμήσει» τὴν Ἐθνική μας Παλιγγενεσία!

Previous Article

Διαθρησκειακὴ προσευχὴ εἰς Ἀργεντινήν

Next Article

Ὁ ἀφορισμὸς κυβερνητικῶν στελεχῶν ἀπὸ τὸν Σεβ. πρώην Καλαβρύτων εἶναι ἔγκυρος;

Διαβάστε ακόμα