«Δὲν πρέπει νὰ ἀλλάξει ὁ τρόπος τῆς Θ. Μεταλήψεως σὲ καμία περίπτωση»

Share:

Τοῦ κ. Θεοδώρου Καλμούκου

Ὁ πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Βολουδάκης σὲ συνέντευξή του στὸν «Ε.Κ.» συζητᾶ μὲ τὸν δικό του τρόπο καὶ προσέγγιση τὰ διαμειφθέντα στὴν Ἐκκλησία λόγω κορωνοϊοῦ. Εἶχε ὁμιλήσει μὲ θάρρος καὶ παρρησία δημόσια, ἐκφράζοντας τὴν ἀντίθεσή του γιὰ τὸ κλείσιμο τῶν ναῶν τόσο πρὸς τοὺς πολιτικοὺς ἡγέτες, ὅσο καὶ τὴν Ἱεραρχία.

Εἶναι προϊστάμενος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου Πευκακίων Ἀθηνῶν, ὑπηρετεῖ σ’ αὐτὸν ἀπὸ Διάκονος τὸ 1971 μέχρι σήμερα. Ἔχει σπουδάσει Θεολογία καὶ Φιλολογία στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Ἀθήνας, ἔχει διατελέσει Διευθυντὴς τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Λυκείου Ἀθηνῶν. Εἶναι συγγραφέας δέκα βιβλίων καὶ πλειάδας ἄρθρων. Εἶναι ἔγγαμος καὶ πατέρας τεσσάρων παιδιῶν. Ἰδοὺ ἡ συνέντευξη:

«Ἐθνικὸς Κήρυκας»: Ποιὲς οἱ σκέψεις σας γιὰ τὴν φετινὴ Μεγάλη Ἑβδομάδα καὶ Πάσχα στὴν Ἑλλάδα καὶ γενικότερα στὸν Κόσμο;

π. Βασίλειος Βολουδάκης: Ἡ ἀτμόσφαιρα τῆς ψυχῆς μου καὶ πρὸ τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος καὶ κατὰ τὴν Μ. Ἑβδομάδα καὶ τὸ Πάσχα συνόδευε τὸν Χριστό μας στὴν Καθοδό Του στὸν Ἅδη! Ὅσο εἶμαι εἰς θέσιν νὰ γνωρίζω ἀπὸ τὴν ἐπικοινωνία μου (ἄμεση ἢ μέσῳ τηλεφώνου καὶ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου) μὲ χιλιάδες ἀνθρώπους ἀπὸ ὅλο τὸν Κόσμο, ἦταν καὶ ἐκείνων ἡ ἴδια, ἢ καὶ πολὺ χειρότερη, ἂν σκεφτεῖτε ὅτι ὑπῆρχαν ἄνθρωποι ποὺ ἔπαιρναν ἠρεμιστικὰ, γιὰ νὰ μπορέσουν νὰ ἰσορροπήσουν καὶ νὰ κοιμηθοῦν. Ὅπως ἔλεγε κάποιος ψυχίατρος, δὲν μποροῦσε νὰ βρεῖ στὰ φαρμακεῖα ἠρεμιστικὰ γιὰ τοὺς ἀσθενεῖς, του, διότι εἶχαν ἐξαφανισθεῖ ἀπὸ ἕνα πρωτοφανὲς κῦμα ἀνθρώπων, ποὺ τὰ εἶχαν λόγω τοῦ ἐγκλεισμοῦ τους ἀνάγκη, χωρὶς νὰ τὰ ἔχουν ποτὲ δοκιμάσει στὸ παρελθόν. Ζοφερὴ ἀτμόσφαιρα, ζόφος στὴν ψυχή. Πρωτοφανὴς κατάσταση γιὰ τοὺς Χριστιανούς μας σὲ ὁλόκληρη δισχιλιετία.

«Ε.Κ.»: Ἐκφράσατε καὶ μάλιστα μὲ δυνατὴ φωνὴ τὴν ἀντίθεσή σας στὸ κλείσιμο τῶν ναῶν καὶ τῶν ἀπαγορευτικῶν μέτρων. Θὰ μποροῦσε νὰ ἦταν ἀλλιῶς τὰ πράγματα καὶ πῶς;

π. Βασίλειος Βολουδάκης: Πιστεύω πὼς θὰ μποροῦσαν νὰ ἦσαν ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τὰ πρά­γματα διαφορετικὰ καὶ ἡ ἀντιμετώπισή τους. Ἐὰν ἕνας ἁπλὸς Πρεσβύτερος κατάλαβε ἐξ ἀρχῆς ποῦ ὁδηγοῦσαν οἱ κυβερνῶντες τὸ πρᾶγμα, ἀνακοινώνοντας ὅτι ὁ κορωνοϊὸς ἔχει ἰδιαίτερη ἐμμονὴ μὲ τὰ μέταλλα καὶ τὰ τζάμια, πολὺ περισσότερο ἔπρεπε νὰ τὸ ἀντιληφθοῦν ἐκεῖνοι, ποὺ ἔχουν τὴν κορυφαία εὐθύνη τῆς Πνευματικῆς Καθοδηγήσεως τοῦ λαοῦ. Ἀπὸ τότε εἶχα ἀνακοινώσει στὸ ἐκκλησίασμά μας, δηλαδή, πολὺ πρὸ τῶν ἀπαγορευτικῶν μέτρων, ὅτι στοχεύουν οἱ κυβερνῶντες στὴ Θ. Κοινωνία καὶ στὴν προσκύνηση τῶν Εἰκόνων, ἄλλως δὲν ἔχει νόημα. Κανεὶς δὲν ἀσπάζεται τὰ τζάμια τῶν παραθύρων του ἢ τὰ μέταλλα! Ἐν συνεχείᾳ, ἀκούσθηκαν λόγια «σημαδιακὰ» ἀπὸ πολιτικοὺς ἐντὸς καὶ ἐκτὸς Ἑλλάδος, ὅτι ὁ ἰὸς αὐτὸς «ἦρθε γιὰ νὰ μείνει» καὶ ὅτι «θὰ ἀλλάξει τὰ πάντα στὴ ζωή, ποὺ μέχρι τώρα γνωρίζαμε»! Τί σημαίνουν αὐτά; Ἔχουν σχέση μὲ τὴν ἰατρικὴ καὶ τὴν προστασία τῆς ὑγείας;

Μία ἐξέλιξη τῆς μέχρι χθὲς γνωστῆς γρίππης θὰ φέρει τὰ πάνω κάτω στὴν ἀνθρωπότητα; Ὄχι, βέβαια. Πρόκειται γιὰ ἕνα δόλιο πολιτικὸ παιχνίδι, μὲ τὸ ὁποῖο κάποιοι, ἐδῶ καὶ χρόνια ἐπιδιώκουν νὰ ἐγκαταστήσουν μία πρωτοφανῆ παγκόσμια δικτατορία. Τὸ εἶπε ὁ Ροκφέλερ τὸ 2010, τὸ σχεδίασαν μὲ μελέτη στὸ Γερμανικὸ Κοινοβούλιο τὸ 2012, τὸ ἐπανέλαβε πρόσφατα ὁ Κίσινγκερ καὶ ἀρκετοὶ Ἕλληνες πολιτικοί. Φώναζαν καὶ φωνάζουν κορυφαῖοι γιατροὶ σὲ ὅλο τὸν κόσμο, μίλησε καὶ ὁ διαπρεπὴς καθηγητὴς τοῦ Πανεπιστημίου Στάνφορντ, κ. Ἰωάννης Ἰωαννίδης, λέγοντας ὅτι πρόκειται γιὰ «τὴ μεγαλύτερη ἀπάτη τοῦ αἰῶνος», τὸ φωνάξαμε καὶ ἐμεῖς μὲ τὶς μικρές μας δυνάμεις, ἀλλὰ ματαίως! Ὑπερίσχυσε καὶ στὶς ἀποφάσεις τῆς Ἐκκλησίας ἡ εἰκόνα ποὺ θέλησαν οἱ πολιτικοὶ νὰ ἐπικρατήσει γιὰ τὴν 7η παραλλαγὴ τῆς γρίππης, ποὺ ἐστέφθη κορωνοϊός! Ἂν δὲν εἶχε γίνει πιστευτὴ ἡ Πολιτεία ἀπὸ τὴν Ἱεραρχία καὶ εἶχαν καλέσει οἱ Ἱεράρχες διαπρεπεῖς ἀλλὰ ὄχι κρατικοδιαίτους γιατρούς, γιὰ νὰ μάθουν τὴν ἀλήθεια, ἡ Ἐκκλησία θὰ εἶχε διαφωτίσει τὸν λαὸ γιὰ τὰ ὄντως συμβαίνοντα καὶ δὲν θὰ τολμοῦ­σε καμιὰ ἐπίγεια δύναμη νὰ τῆς θέσει σὲ διαθεσιμότητα τὸ Αὐτοδιοίκητό της, οὔτε, βεβαίως, θὰ εἶχαν κλείσει οἱ Ναοί.

«Ε.Κ.»: Μήπως θὰ πρέπει νὰ ἀλλάξει ὁ τρόπος τῆς Θείας Μεταλήψεως; Ἄλλωστε ἐπὶ αἰῶνες ἡ μετάληψη γινόταν μὲ τὸν τρόπο ποὺ κοινωνοῦν οἱ ἱερεῖς μέχρι σήμερα.

π. Βασίλειος Βολουδάκης: Δὲν πρέπει νὰ ἀλλάξει ὁ τρόπος τῆς Θ. Μεταλήψεως σὲ καμία περίπτωση. Καὶ ἂν ἀκόμη ὑπῆρχε πνευματικὸς λόγος, γιὰ νὰ ἀλλάξει ἡ πρακτική τῆς χρήσεως τῆς Ἁγίας Λαβίδος, θὰ ἦταν, ἂν μὴ τί ἄλλο, μεγάλη ἀδιακρισία καὶ βεβηλώτητα, ἂν γινόταν αὐτὸ τώρα, ποὺ ἡ κυβέρνηση οὐσιαστικὰ ἀρνεῖται τὸ Μυστήριο μὲ μισόλογα πολύ, ὅμως, εὔγλωττα, συσχετίζοντας τὴ Θεία Κοινωνία μὲ τὸ σάλιο καὶ τὸ μέταλλο, ποὺ διαδίδουν τὸν ἰό. Ἀκόμη περισσότερο, δὲν πρέπει νὰ ἀλλάξει, ἐφ’ ὅσον οὔτε πνευματικὸς λόγος ὑπάρχει, οὔτε πρακτικὰ ἐξυπηρετεῖ ἡ ἐπαναφορὰ τῆς χωριστῆς Θ. Μεταλήψεως τοῦ Σώματος καὶ τοῦ Αἵματος τοῦ Χριστοῦ. Ἡ Ἐκκλησία μας ἔχει καθιερώσει ἀπὸ 12 αἰώνων καὶ πλέον τὴ Θ. Κοινωνία τῶν πιστῶν μὲ τὴν Ἁγία Λαβίδα γιὰ πνευματικοὺς ἀλλὰ καὶ πρακτικοὺς λόγους. Πνευματικὰ ὠφελεῖ ἡ χρήση τῆς Λαβίδος, σὲ ἐποχὲς -ἰδίως- ὅπως ἡ δική μας, ὅπου οἱ ἄνθρωποι ἔχουν ἰσοπεδώσει τὰ πάντα, ἔχει μειωθεῖ ὁ σεβασμός τους, ἀκόμη καὶ πρὸς τὰ Θεῖα καὶ ἡ θρησκευτικότητά τους ἔχει ἀναμι­χθεῖ μὲ δεισιδαιμονία, διότι κρατᾶ ἄψαυστο τὸ Μυστήριο, ἀνέγγιχτο, ὑποδηλώνοντας ἐν τῇ πράξει στοὺς ἀνθρώπους ὅτι πρέπει νὰ σταθοῦν μὲ ἰδιαίτερη εὐλάβεια.

Στὶς ἀσεβεῖς ἡμέρες μας, ὄχι μόνο δὲν πρέπει νὰ λαμβάνουν οἱ μεταλαμβάνοντες τὴ Θ. Κοινωνία στὰ χέρια τους, ἀλλὰ πρέπει νὰ καθιερώσουμε, ὥστε καὶ τὸ ἀντίδωρο νὰ δίδεται ἀπ’ εὐθείας ἀπὸ τὸν Λειτουργὸ στὸ στόμα τοῦ πιστοῦ, γιὰ νὰ ἐπανεύρει τὴν ἱερότητά του τὸ ἀντίδωρο καὶ ὄχι νὰ «ἁρπάζεται» ἀπὸ τοὺς ἐκκλησιαζομένους καὶ ἄλλος νὰ τὸ ρίχνει στὶς τσέπες του, ἄλλος νὰ τὸ ρίχνει στὸ πάτωμα καὶ οὕτω καθεξῆς.

Ἀλλὰ καὶ πρακτικὰ δὲν ἐξυπηρετεῖ ἡ κατάργηση τῆς ἁγίας Λαβίδος, λόγω τοῦ πλήθους τῶν προσερχομένων. Σὲ παλαιότερες τοῦ 8ου αἰῶνος ἐποχές, ἡ Ἐκκλησία λειτουργοῦσε κατ’ ἐξοχὴν μὲ τὴν «ἀκρίβεια» καὶ σπάνια μὲ τὴν «οἰκονομία». Ἔτσι, ἐκκλησιάζοντο μὲν πολλοί, ἀλλὰ ὅταν ἐλέγοντο «τὰ Κατηχούμενα» ἀλλὰ καὶ τὸ «Τὰς Θύρας, τὰς Θύρας ἐν σοφίᾳ πρόσχωμεν», ἀποχωροῦ­σαν ἐκεῖνοι ποὺ εἶχαν ἐπιτίμιο νὰ μὴ κοινωνήσουν. Στὶς μετέπειτα ἐποχὲς καὶ ἰδίως στὴν ἐποχή μας, ποὺ ἔχει καθιερωθεῖ ἡ «οἰκονομία» ἀκόμη καὶ γιὰ τοὺς κληρικοὺς καὶ ἔχει ἐξοβελισθεῖ ἡ «ἀκρίβεια», προσέρχονται στὴ Θ. Κοινωνία πλήθη ἀνεξ­έλεγκτα πνευματικῶς, ἀνεξομολόγητα πλειστάκις, ὁπότε πολλαπλασιάζεται ὁ ἀριθμὸς τῶν μεταλαμβανόντων. Φαντασθεῖτε πόσο πολὺ περισσότερος χρόνος θὰ ἀπαιτεῖτο (πέραν τοῦ πνευματικοῦ λόγου ποὺ προανέφερα), γιὰ τὴν χωριστὴ Θ. Μετάληψη τοῦ Σώματος καὶ τοῦ Αἵματος τοῦ Χριστοῦ.

«Ε.Κ.»: Ποιὰ ἀπάντηση θὰ μποροῦσε νὰ δώσει κάποιος σὲ Ἑλληνοαμερικανοὺς δεύτερης, τρίτης γενιᾶς ἐπιστήμονες, ἐπιχειρηματίες, οἱ ὁποῖ­οι λέγουν ὅτι πιστεύουμε, ἀλλὰ ἔχουμε δυσκολία νὰ κοινωνήσουμε μὲ τὸν τρόπο τοῦ κοινοῦ κοχλιαρίου (λαβίδας);

π. Βασίλειος Βολουδάκης: Ἡ ἀπάντηση εἶναι πολὺ ἁπλὴ καὶ λογικὴ τόσο, ποὺ δὲν χρειάζεται νὰ ἐπιστρατεύσουμε τὴ Θεολογία στὴν ἀπάντησή μας. Συμφωνοῦμε, νομίζω ὅλοι, πὼς ὅ,τι δὲν ἀντέχει στὴ λογική, ἀδύνατον νὰ ἀνθέξει στὴ Θεολογία. Ἡ Θεολογία δίνει προεκτάσεις στὴ Λογική, δὲν τὴν παρακάμπτει: Ἂς θυμηθοῦμε τὴν προτροπὴ τοῦ Θεοῦ μας νὰ τὸν ἀγαπήσουμε καὶ «ἐξ ὅλης τῆς διανοίας μας». Ἡ ἀπάντηση, λοιπόν, στὸν δισταγμὸ τῶν νέων Ἑλληνοαμερικανῶν εἶναι: Ἀγαπητέ μου, ἂν νομίζεις ὅτι ἡ Θ. Κοινωνία δὲν μπορεῖ νὰ ἐμποδίσει νὰ σὲ μολύνουν τὰ μικρόβια τοῦ κορωνοϊοῦ ἢ ὁποιουδήποτε ἰοῦ, τότε τί τὴν χρειάζεσαι; Σὲ τί μπορεῖ νὰ σοῦ χρησιμεύσει; Διότι, βεβαίως, ἂν κανεὶς ἀποδεχτεῖ ὅτι ἡ Θεία Κοινωνία τοῦ μεταδίδει μικρόβια καὶ τὸν ἀφήνει ἀπροστάτευτον, πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ πιστέψει πὼς θὰ τοῦ προσφέρει κάτι καλὸ ψυχικὰ καὶ σωματικά;

«Ε.Κ.»: Πῶς ἀπαντᾶτε σὲ ὅσους ἐρωτοῦν, γιατί ὁ π. Βασίλειος δὲν ὑπακούει καὶ δὲν πειθαρχεῖ στὴν Ἐκκλησιαστική του Ἀρχὴ καὶ τοὺς κυβερνητικοὺς ὑπευθύνους;

π. Βασίλειος Βολουδάκης: Ἐκ τῆς πνευματικῆς μου ἀνατροφῆς ἀλλὰ καὶ ἐκ πεποιθήσεως νομίζω ὅτι ἀνήκω σὲ ἐκείνους ποὺ ὑπακούουν στὴν Ἐκκλησία. Ἔχουμε, μάλιστα, ἱδρύσει ἀπὸ τοῦ ἔτους 1987 Σύλλογο μὲ τίτλο «Ἑνότης Ὀρθοδόξου Ἐκκλησιαστικῆς Ὑπακοῆς», γι’ αὐτὸ καὶ εἶμαι κατηγορηματικὰ ἐναντίον τῶν λεγομένων ἀποτειχίσεων καὶ τῶν ψευτοπαλληκαρισμῶν. Ὡστόσο, διατηρῶ στὸ ἀκέραιο τὴν ὑποχρέωσή μου ὡς μέλος τοῦ «Συνεδρίου τοῦ Ἐπισκόπου» μου (στὴν περίπτωσή μου τοῦ Ἀρχιεπισκόπου) κατὰ τὸν Ἅγιο Ἰγνάτιο τὸν Θεοφόρον, νὰ ἐκφράζω μὲ παρρησία τὴ γνώμη μου, ἀσχέτως ἂν εἶναι σύμφωνη μὲ τὴ γραμμὴ ἐκείνου ἢ τῆς Ἱεραρχίας, διότι ἡ εὐθύνη μου -ὅπως καὶ κάθε κληρικοῦ- εἶναι μεγάλη, δεδομένου ὅτι δὲν λογοδοτῶ μόνο στὴν ἐπίγεια Ἱεραρχία ἀλλά, κυρίως, «στὸν Μόνον καὶ Μεγάλον Ἀρχιερέα» Χριστόν. Μὴ λησμονεῖτε ὅτι κατὰ τὸν Ἅγιο Ἰωάννη τὸν Χρυσόστομον «οὐ πολὺ τὸ μέσον Ἐπισκόπου καὶ πρεσβυτέρου». Ἡ μόνη μεταξύ τους διαφορὰ εἶναι ὅτι δὲν χειροτονοῦν οἱ Πρεσβύτεροι καὶ «κατὰ τοῦτο θεωροῦνται ὅτι ὑπερτεροῦν οἱ Ἀρχιερεῖς ἔναντι τῶν Πρεσβυτέρων».

Ὅσο γιὰ τὴν ἀντίθεσή μου μὲ τοὺς κυβερνητικοὺς ὑπευθύνους εἶναι ὁ λόγος προφανής. Ὄχι μόνο ἐξαπατοῦν τὸν λαὸ μὲ μία ἁπλὴ γρίππη, ποὺ τὴν παρουσιάζουν ὡς τὴ λοιμικὴ νόσο ὅλων τῶν ἐποχῶν, ἀλλὰ καὶ γιατί εἰσῆλθαν στὴν Περιοχὴ τοῦ Θεοῦ, ἁρπάζοντας διὰ τῆς βίας «καὶ τὰ τοῦ Θεοῦ» ὡς δικαιοδοσία τοῦ Καίσαρος!

Πηγή: Ἱστοσελὶς ekirikas.com, 24.5.2020.

Previous Article

Στέλλουν εἰς τὸν εἰσαγγελέα κληρικοὺς πιστοὺς διὰ «κρυφά» Μυστήρια!

Next Article

ΟΧΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΓΕΝΕΤΗΣΙΟΝ ΓΕΝΙΤΣΑΡΙΣΜΟΝ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ