Στέλλουν εἰς τὸν εἰσαγγελέα κληρικοὺς πιστοὺς διὰ «κρυφά» Μυστήρια!

Share:

ΔΥΣΤΥΧΩΣ, ὁ διωγμὸς κατὰ τῆς Ἐκκλησίας μας συνεχίζεται! Ἀφοῦ δὲν
κατάφεραν νὰ κρατήσουν ἄλλο ἑρμητικὰ κλειστὲς τὶς ἐκκλησίες, βρῆκαν ἄλλο
τρόπο νὰ τὴν ταπεινώσουν. Δεῖτε τὴν εἴδηση: «Σὲ ἕνα ἀπαράδεκτο ὅσο καὶ
προκλητικὸ “κυνήγι μαγισσῶν” ἐπιδίδεται τὸ ὑπουργεῖο Παιδείας καὶ
Θρησκευμάτων, τὸ ὁποῖο ζητᾶ νὰ ὁδηγηθοῦν στὸν εἰσαγγελέα ὅσοι
παντρεύτηκαν ἢ βάφτισαν τὰ παιδιά τους κατὰ τὴν περίοδο τῆς καραντίνας!
Ἡ ἐντολὴ αὐτή, ὅμως, ἀφορᾶ μόνο τὰ ἱερὰ μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας καὶ ὄχι
στοὺς πολιτικοὺς γάμους, γιὰ τοὺς ὁποίους ὑπάρχει μία ἀδιάντροπη ἀνοχή!
Γι’ αὐτὸ ὑπάρχει ἡ πεποίθηση ὅτι πρόκειται γιὰ ἕνα στοχευμένο πόλεμο ἀπὸ
τὴν Πολιτεία πρὸς τὴν Ἐκκλησία καὶ τοὺς πιστούς της. Οἱ σφοδρὲς
ἐπιθέσεις τῆς δεξιᾶς -κατὰ τ’ ἄλλα- κυβέρνησης ἐπιβεβαιώνονται
καθημερινὰ μὲ κινήσεις ποὺ δηλώνουν ἐμπάθεια, προκατάληψη καὶ ὀργανωμένο
ἔγκλημα κατὰ τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἡ κυβέρνηση τοῦ κ. Μητσοτάκη ἐπιδιώκει νὰ
μετατρέψει τοὺς πολίτες σὲ κουκουλοφόρους μιᾶς ἄλλης ἐποχῆς, ὅπως
ἀποδεικνύουν περίτρανα τὰ ἔγγραφα ποὺ φέρνει στὸ φῶς καθημερινὴ
ἐφημερίδα» (Ἱστ. Μακελειό)! Μουσουλμάνοι, ἀριστεροὶ «ἐργατοπατέρες»,
περιφερόμενοι μουσικοί, ἐγκαίνια πλατειῶν, καταστρατηγοῦν τὰ
περιοριστικὰ μέτρα καὶ οὐδείς τιμωρήθηκε, μᾶλλον ἐνθαρρύνθηκαν. Μόνο
στὴν Ἐκκλησία ἐξαντλήθηκε ἡ αὐστηρὴ τήρησή τους. Τώρα ἀναζητοῦν καὶ
ἀναδρομικὰ «ἀδικήματα»! Ἂν αὐτὸ δὲν εἶναι ἀπροκάλυπτος διωγμός, τότε τί
εἶναι;

Previous Article

Συνεργασία τῆς Ἱ. Ἀ. Ἀθηνῶν μὲ τὸν Ὑπουργόν, ποὺ εἶναι ὑπὲρ τῶν ἐκτρώσεων

Next Article

«Δὲν πρέπει νὰ ἀλλάξει ὁ τρόπος τῆς Θ. Μεταλήψεως σὲ καμία περίπτωση»