Διατελέσαντες Διευθυντές Συντάξεως

1961 – 1970
Γεώργιος Λύδης

1971
Γεώργιος Κωνσταντίνου

1972 – 1975
Διονύσιος Μπατιστάτος

1976 -1985
Αναστάσιος Αντωνόπουλος

1986 – 1987
Παναγιώτης Δρίτσας

1988 – 1993
Παντελεήμων Κατραμάτος

1994
Σωτήριος Βασιλόπουλος

1995 – 1996
Ιωάννης Κωνσταντινίδης

1997
Κωνσταντίνος Καλογερόπουλος

1998
Ελευθέριος Οικονομάκος

1999 – 2002
Σπυρίδων Παπαγεωργίου

2003 – 2015
Γεώργιος Ζερβός

2015 – σήμερα
Γεώργιος Τραμπούλης
Παντοκράτορας

latest-pdf2

Αι ομιλίαι της Π.Ο.Ε.

Συνεχίζονται συν Θεώ αι ομιλίαι της «Πανελληνίου  Ορθοδόξου  Ενώσεως» (Π.Ο.Ε.) εις την αίθουσαν αυτής (Κάνιγγος 10, Α´ όροφος).
Την Δευτέραν 27ην Μαρτίου και ώραν 6:30 μ.μ. θα ομιλήση ο κ. Κωνσταντίνος Παπαδημητρακόπουλος, συγγραφεύς, με θέμα: «Το μεγαλείο των Ελληνορθοδόξων Εορτών μας».
Την Δευτέραν 3ην Απριλίου και ώραν 6:30 μ.μ. θα ομιλήση ο κ. Χαράλαμπος Μηνάογλου, Δρ Ιστορίας, με θέμα: «Ο αγών των Κυπρίων δια την ένωσιν με την Ελλάδα».
Παρακαλούνται τα μέλη της Π.Ο.Ε. και οι φίλοι του «Ορθοδόξου Τύπου», όπως παρακολουθήσουν αυτάς.

subscriber

Ad

π. Χ. Βασιλόπουλος π. Μ. Μανώλης