Διατελέσαντες Διευθυντές Συντάξεως

1961 – 1970
Γεώργιος Λύδης

1971
Γεώργιος Κωνσταντίνου

1972 – 1975
Διονύσιος Μπατιστάτος

1976 -1985
Αναστάσιος Αντωνόπουλος

1986 – 1987
Παναγιώτης Δρίτσας

1988 – 1993
Παντελεήμων Κατραμάτος

1994
Σωτήριος Βασιλόπουλος

1995 – 1996
Ιωάννης Κωνσταντινίδης

1997
Κωνσταντίνος Καλογερόπουλος

1998
Ελευθέριος Οικονομάκος

1999 – 2002
Σπυρίδων Παπαγεωργίου

2003 – 2015
Γεώργιος Ζερβός

2015 – σήμερα
Γεώργιος Τραμπούλης
Παντοκράτορας

latest-pdf2

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΚΛΗΣΙΣ

Έγκυροι πληροφορίαι αναφέρουν ότι θα συγκληθή η Ιεραρχία την τελευταίαν εβδομάδα του Ιουνίου δια το ζήτημα του νέου προγράμματος των Θρησκευτικών. Παρακαλούμεν τους αναγνώστας να αποστείλουν επιστολάς προς την Ιεραρχίαν και να οχλήσουν ευγενώς τους Ποιμενάρχας των, διότι η υπόθεσις είναι λίαν κρίσιμος.

subscriber

Ad

π. Χ. Βασιλόπουλος π. Μ. Μανώλης