Διατὶ γίνεται ὁ πόλεμος Ρωσίας – Οὐκρανίας;

Share:

  Δύο χρόνια πόλεμος καὶ ὁ ἀπολογισμὸς εἶναι φοβερὰ καταστροφικός. Ἡ Οὐκρανία εἶναι πλέον μία κατεστραμμένη χώρα παρὰ τὶς 54 δυτικὲς χῶρες ποὺ τὴ στηρίζουν οἰκονομικὰ καὶ μὲ σύγχρονα ὁπλικὰ συστήματα. Μέχρι πρόσφατα εἶχε 10 ἑκατ. πρόσφυγες στὸ ἐξωτερικό, περὶ τὶς 600.000 νεκρούς, τραυματίες καὶ ἀγνοούμενους. Κατεστραμμένη σὲ κρίσιμο βαθμό, ἡ ἐργοστασιακὴ καὶ ἡ παραγωγική της ὑποδομὴ εἶναι ἀνύπαρκτη.

  Τὰ μεγάλα οἰκονομικὰ πλήγματα ποὺ ἀνέμενε ἡ Ἀμερικὴ καὶ ἡ Ε.Ε. ὅτι θὰ δημιουργοῦσαν στὴ Ρωσία λόγῳ τῶν “οἰκονομικῶν κυρώσεων” ποὺ τῆς ὑπέβαλαν, συνέβη τὸ ἀντίθετο, διότι ἡ Ρωσικὴ Οἰκονομία βγῆκε πιὸ κερδισμένη!

  Γιατί ὅμως ἐπιμένουν στὸν πόλεμο καὶ ἡ μὲν καὶ ἡ δέ;

  Τὴν ἀπάντηση μᾶς τὴ δίνει ὁ Χριστιανοδημοκράτης Γερμανὸς βουλευτὴς Ρόντεριχ Κιεσεβέτερ (Roderich Kiesewetter), ποὺ ὑπῆρξε πρότερον ἀξιωματικὸς τοῦ γενικοῦ ἐπιτελείου τῆς Bundeswehr (Ἔνοπλες Δυνάμεις τῆς Γερμανίας) καὶ μίλησε στὴ Bundestag (Γερμανικὸ Ὁμοσπονδιακὸ Κοινοβούλιο) ὅτι τὸ ΝΑΤΟ εἶχε ὡς βασικὸ σκοπὸ νὰ σπάσει τὴ Ρωσία σὲ μικρὰ κράτη, ὥστε ἐκ τῶν ἔσω νὰ ἁρπάξει τοὺς φυσικοὺς πόρους μέσῳ τῶν δυτικῶν ἑταιρειῶν, μὲ τὸν ἴδιο τρόπο ποὺ ἔκανε στὴ Λιβύη, στὸ Ἰράκ, στὴ Συρία καὶ σὲ ἄλλες χῶρες…

  Ἕνας ἄλλος πιὸ σημαντικὸς λόγος εἶναι γιὰ τὰ μεγάλα κοιτάσματα λιθίου, ποὺ ἔχουν οἱ περιοχὲς Ντόνετσκ καὶ Λουχὰνσκ τῆς Οὐκρανίας δηλώνοντας ὅτι, ὅποια χώρα τὰ κατέχει, θὰ ἀποκτήσει τὴν ἰδιότητα τῆς ὑπερδύναμης στὸ μέλλον καὶ συγκεκριμένα εἶπε: «Εἶναι ἀπαραίτητο νὰ καταλάβουμε τὶς περιοχὲς τοῦ Ντόνετσκ καὶ τοῦ Λουχάνσκ, καθὼς ἔχουν τὰ μεγαλύτερα κοιτάσματα λιθίου». «Ἐὰν ἡ Εὐρώπη θέλει νὰ ἐπιτύχει τὴν ἐνεργειακὴ μετάβαση, τότε χρειάζεται τὰ δικά της κοιτάσματα λιθίου. Τὰ μεγαλύτερα κοιτάσματα λιθίου βρίσκονται στὶς περιοχὲς τοῦ Ντόνετσκ καὶ τοῦ Λουχάνσκ».

  Στὸ ἴδιο μῆκος κύματος περιγράφει τὸ Καναδικὸ ἔγκριτο μέσο ἐνημέρωσης Global News, τὸ ὁποῖο ἀναφέρει ὅτι ἡ νίκη τῆς Ρωσίας τὴν μετατρέπει σὲ μία μονάδα παραγωγῆς ἰσχύος λιθίου: «Ἡ Ρωσία ὄχι μόνο κατακτᾶ ἐδάφη στὸν πόλεμο, ἀλλὰ μετατρέπεται σὲ ἐργοστάσιο παραγωγῆς ἐνέργειας λιθίου. Ἐν μέσῳ ὅλης τῆς ἀναταραχῆς μεταξὺ Οὐκρανίας καὶ Ρωσίας, εἶναι σοκαριστικὸ τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ Δύση προετοιμάζεται νὰ ἀποφύγει ὅλα τὰ ρωσικὰ πράγματα, ἀλλὰ μπορεῖ νὰ τοὺς ξέφυγε μία μικρὴ λεπτομέρεια. Ἑτοιμαστεῖτε, λάτρεις τῆς πράσινης ἐνέργειας».

  Τί εἶναι αὐτὸ τὸ σπάνιο ὀρυκτό;

  Τὸ λίθιο προέρχεται ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ λέξη λίθος, εἶναι ἕνα κύριο συστατικὸ γιὰ τὴν παραγωγὴ τῆς νέας τεχνολογίας, πράσινης ἐνέργειας, γιὰ μπαταρίες ἠλεκτρικῶν ὀχημάτων, στὶς ἀνεμογεννήτριες καὶ σὲ διάφορες ἠλεκτρικὲς συσκευές.

  Τὸ λίθιο γίνεται βασικὸς πόλος στὴ μελλοντικὴ μετάβαση στὰ ἠλεκτρικὰ ὀχήματα, γι’ αὐτὸ μία ρώσικη νίκη στὴ σύγκρουση μὲ τὴν Οὐκρανία (μὲ τὶς χῶρες τῆς Δύσης) ὄχι μόνο θὰ ἐξασφαλίσει τὴν ἐπικράτειά της, ἀλλὰ θὰ ἀνεβάσει ἀπροσδόκητα τὴ Ρωσικὴ ἡγεμονία ὡς τὸ μεγαλύτερο κάτοχο ἀποθεμάτων λιθίου.

  Καὶ ἕνας ἀκόμα παράγοντας προβληματισμοῦ γιὰ τὴν Εὐρώπη εἶναι ὅτι ἀποθέματα λιθίου ἔχουν ἡ Ἀμερική, ἡ Αὐστραλία καὶ κάποιες χῶρες τῆς Νοτίου Ἀμερικῆς, ἡ μεταφορά τους εἶναι πολὺ δαπανηρὴ γιὰ τὴν Ε.Ε. – ὅπως ἀναφέρει ἡ Global News – καὶ ἔτσι τὸ μόνο μονοπάτι νὰ φθάσουν στὸ καταφύγιο, ὁδηγεῖ μὲ σκυμμένο κεφάλι ἀναπόφευκτα στὴ ρωσικὴ αὐλή.

  Ὑπάρχουν καὶ ἄλλοι λόγοι, γιὰ τοὺς ὁποίους θὰ ἀσχοληθοῦμε προσεχῶς.

Πηγή: Ἐφημερὶς «Ἀγώνας» Φεβρουάριος 2024

Previous Article

Σφαγή διαδηλωτών στην Αρμενία από τον προδότη Πασινιάν!

Next Article

Την Κυριακή ο λαός δεν έστειλε μήνυμα στην κυβέρνηση – Την απέρριψε