Δὲν λειτουργεῖ ἡ συνοδικότης

Share:

Ἀνεκοινώθησαν αἱ νέαι συνθέσεις τῶν Διαρκῶν Ἱερῶν Συν­όδων Ἑλλάδος καὶ Κωνσταντινουπόλεως. Εἰς Ἀθήνας θὰ συν­έρχωνται οἱ Σεβασμιώτατοι: Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμος, Παραμυθίας, Φιλιατῶν καὶ Γηρομερίου κ. Τίτος, Μηθύμνης κ. Χρυσόστομος, Τριφυλίας καὶ Ὀλυμπίας κ. Χρυσόστομος, Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος, Λευκάδος καὶ Ἰθάκης κ. Θεόφιλος, Θηβῶν καὶ Λεβαδείας κ. Γεώργιος, Παροναξίας κ. Καλλίνικος, Φωκίδος κ. Θεόκτιστος, Νέας Κρήνης καὶ Καλαμαριᾶς κ. Ἰουστῖνος, Φιλίππων, Νεαπόλεως καὶ Θάσου κ. Στέφανος καὶ Σισανίου καὶ Σιατίστης κ. Ἀθανάσιος.

Εἰς τὴν Κωνσταντινούπολιν θὰ συνεδριάζουν οἱ: Ἀγκύρας κ. Ἰερεμίας, Καναδᾶ κ. Σωτήριος, Κρήτης κ. Εἰρηναῖος, Ἀνέων κ. Μακάριος, Λαοδικείας κ. Θεοδώρητος, Γορτύνης καὶ Ἀρκαδίας κ. Μακάριος, Βελγίου κ. Ἀθηναγόρας, Γάνου καὶ Χώρας κ. Ἀμφιλόχιος, Κυδωνίας καὶ Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνός, Κώου καὶ Νισύρου κ. Ναθαναήλ, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας καὶ Νέας Ζηλανδίας κ. Μύρων.

Ποῖαι αἱ διαφοραί; Οἱ Ἱεράρχαι τῆς Ἑλλάδος ἔχουν ὅλοι ποίμνιον. Ἀντιθέτως, εἰς τὸ Πατριαρχεῖον ἐξισώνονται οἱ τιτουλάριοι μὲ τὸν Ἀρχιεπίσκοπον Κρήτης! Εἰς τὴν Ἑλλάδα θεωρεῖται ὁμότιμος τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ εἰς τὴν Κωνσταντινούπολιν εἶναι ἕνας Ἐπίσκοπος τῆς σειρᾶς! Ἐπιπροσθέτως, ἡ Σύνοδος τοῦ Φαναρίου εἶναι ἀντικανονικῶς ἑξαμηνιαία! Πῶς θὰ σταθῆ τοιαύτη σύνοδος ὄχι μόνον θεολογικῶς ἀλλὰ καὶ πρακτικῶς;

Πῶς τὸ πρόβλημα τῆς Ἐκκλησίας σήμερα νὰ μὴ πηγάζη ἀπὸ τὸν ἐκτροχιασμὸν τῆς συνοδικότητος, ὅταν εἰς μὲν τὰς Ἀθήνας ἡ ΔΙΣ ὑποκαθιστᾶ ἐνίοτε τὴν Ἱεραρχίαν, εἰς δὲ τὸ Φανάρι ὁ Πατριάρχης ἀντικαθιστᾶ ὅλους;

Previous Article

Πῶς καθιερώθη ἡ «θρονικὴ ἑορτή»;

Next Article

Χειροτονία στελέχους τῶν Λάιονς!