Ἡ ἄμβλωσις εἶναι ἀνθρωποκτονία εἰς βαθμόν κακουργήματος! – 15ον

Share:

Tοῦ κ. Γεωργίου Κούβελα, Δικηγόρου – Ἐπιτίμου Προέδρου

τῆς Ἐθνικῆς Φοιτητικῆς Ἑνώσεως Κυπρίων

15ον

Ι.  Σύγχρονον παιδομάζωμα!:

Στὸ τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ Ο ΣΩΤΗΡ (2281/15-5-23)[72] γράφει γιὰ τὴν ἄρνηση υἱοθεσίας σὲ μητέρα τῆς πολιτείας Ὄρεγκον τῶν ΗΠΑ, τὴ Jessika Bates, λόγῳ τῶν χριστιανικῶν της πεποιθήσεων, καὶ συγκεκριμένα ἐπειδὴ αὐτὲς ἔρχονται σὲ ἀντίθεση μὲ τὸν σεξουαλικὸ προσανατολισμό, τὴν ταυτότητα φύλου καὶ τὴν ἔκφραση φύλου τῶν παιδιῶν, ὅπως ἀπαιτοῦν οἱ κανονισμοὶ υἱοθεσίας τοῦ ἁρμόδιου Ὑπουργείου τῆς πολιτείας αὐτῆς.

Ἡ ἄλλη εἴδηση, ποὺ ἔρχεται τώρα ἀπὸ τὶς ΗΠΑ, εἶναι ἀκόμη πιὸ συγκλονιστική: «Ἡ πολιτεία τῆς Οὐάσινγκτον πέρασε νόμο ποὺ θὰ δίνει τὴ δυνατότητα ἀφαίρεσης ἐπιμέλειας τῶν παιδιῶν ἀπὸ γονεῖς ποὺ δὲν συναινοῦν στὴν ἀλλαγὴ τοῦ φύλου τους». Τὸ νομοσχέδιο αὐτό, τὸ ὁποῖο ὑπερψηφίσθηκε, «παρέχει πιστοποιημένη προστασία στὰ παιδιὰ ἐκεῖνα ποὺ ἀναζητοῦν ὑπηρεσίες ἀναπαραγωγικῆς ὑγείας ἢ δήλωση φύλου προτίμησης, ὥστε νὰ ἔρθουν σὲ ἐπαφὴ μὲ τὸ Τμῆμα Προστασίας Παιδιῶν, Νέων καὶ Οἰκογενειῶν ἀντὶ μὲ τοὺς ἴδιους τοὺς γονεῖς τους».

Ἐπειδὴ ὁ νόμος αὐτὸς ἀναφέρεται σὲ ἀνήλικα παιδιά, «ἀρκετοὶ ὑποστηρίζουν ὅτι αὐτὸ τὸ νομοσχέδιο μπορεῖ νὰ ὁδηγήσει στὴν κακοποίηση καὶ ἐκμετάλλευση τῶν ἀνηλίκων, καθὼς δημιουργεῖ μιὰ δυνητικὴ ὁδὸ γιὰ τοὺς θηρευτές, ὥστε νὰ ἐκμεταλλευθοῦν τὰ εὐάλωτα παιδιὰ ποὺ πιθανῶς νὰ ψάχνουν γιὰ ἰατρικὲς ὑπηρεσίες («aktinesblogspot.com», 24-4-2023).

Δηλαδή -γιὰ νὰ συνδέσουμε τώρα τὰ δύο γεγονότα- κάποια Ἀμερικανίδα μητέρα ὄχι μόνο δὲν πρέπει νὰ ἐλπίζει ὅτι εἶναι δυνατὸν νὰ τῆς δώσουν παιδὶ γιὰ υἱοθεσία, ἀλλὰ ἐπιπλέον νὰ φοβᾶται μήπως τῆς πάρουν καὶ τὰ δικά της παιδιά, ἐπειδὴ οἱ χριστιανικές της ἀρχὲς δὲν τῆς ἐπιτρέπουν τὴ συναίνεση στὴν ἐνδεχόμενη ἔκφραση ἀπὸ ἐκεῖνα ἐπιθυμίας ἀλλαγῆς φύλου.

Ποῦ ἔχουμε φθάσει! Νὰ φοβοῦνται οἱ γονεῖς μήπως ἔρθει μιὰ μέρα στὸ σπίτι τους κάποια κρατικὴ ὑπηρεσία καὶ ἀποσπάσει τὰ παιδιὰ ἀπὸ τὴν ἀγκαλιά τους…

Φαίνεται ὅτι τελικὰ οἱ Τοῦρκοι τῶν προηγούμενων αἰώνων ἦταν «πολὺ μπροστά» στὶς πρακτικές τους, ὅταν ἔμπαιναν στὰ σπίτι καὶ μὲ τὴν ἀπειλὴ τοῦ ξίφους ἀπέκοπταν τὰ παιδιὰ ἀπὸ τὶς μητρικὲς ἀγκάλες, γιὰ νὰ τὰ πάρουν καὶ νὰ τὰ κάνουν γενίτσαρους. Πάνω στὰ ἴχνη τους ἐπακριβῶς κινεῖται καὶ ἡ σύγχρονη πρακτικὴ τῆς «πολιτικῆς ὀρθότητας».

Καὶ μήπως μόνο στὴν Ἀμερική; Ἡ νέα αὐτὴ παγκόσμια στυγνὴ δικτατορία ἁπλώνεται παντοῦ ἀνὰ τὴν ὑφήλιο. Ὅπου νά ᾽ναι προφανῶς καὶ στὴν πατρίδα μας, ἡ ὁποία ἀπομακρύνεται διαρκῶς ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ δρέπει κι αὐτὴ ἕνα-ἕνα τοὺς καρποὺς τῆς ἀποσπάσεώς της ἀπὸ τὴν ἀγκαλιά του.

H KATΑΠΤΥΣΤΟΣ ΑΦΙΣΣΑ ΚΑΙ Η ΑΦΙΣΣΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

Ἡ βάρβαρη καταπάτηση τοῦ δικαιώματος στὴ ζωὴ ἑνὸς Ἐμβρύου εἶναι Ἀνθρωποκτονία ἐκ προθέσεως καὶ ἀσυγχώρητος Ἁμαρτία ποὺ τιμωρεῖται σὲ βαθμὸ κακουργήματος! Ὅμως οἱ δυνάμεις τοῦ Σκότους ἐπιμένουν: Ἔχουμε δικαίωμα στὴν Ἔκτρωση ! Καὶ κατρακύλησαν στὴν ἔσχατη κατάπτωση: Βεβήλωσαν τὰ Χριστούγεννα!. Ὁ Ὀρθόδοξος Τύπος καὶ ὁ λόγιος δημοσιογράφος κ. Ε. Ἀνδρώνης[73] ἀνέδειξαν τὸ ἀσυγχώρητο Kακούργημα: Δαιμονόπληκτοι φεμινίστριαι ἐβεβήλωσαν τὰ Χριστούγεννα!:

ΕΜΕΤΙΚΟ καὶ κτηνῶδες σύνθημα μὲ ἀφίσσες «προοδευτικῶν» γύναιων, μὲ θέμα: «Χριστούγεννα, τέλος, φέτος κάνω ἔκτρωση», γέμισαν τὴν Ἀθήνα, παραμονὲς τῶν Χριστουγέννων! «Μῖσος γιὰ τὸν ἄνθρωπο καὶ τὸν Θεάνθρωπο – Σὲ μία τρισάθλια ἀφίσσα ποὺ κυκλοφόρησε στοὺς δρόμους τῆς Ἀθήνας, ἀποκαλύφθηκε τὸ σκότος ποὺ φέρνουν οἱ “δικαιωματιστές”», σχολίασε ὁ ἔγκριτος δημοσιογράφος κ. Ἐ. Ἀνδρώνης. «Μὲ σατανικὸ μένος διάλεξαν νὰ δολοφονήσουν ἀνυπεράσπιστα ἔμβρυα ποὺ κυοφοροῦνται, ἰδιαίτερα τώρα, ποὺ πλησιάζουν οἱ ἅγιες ἡμέρες ποὺ ἡ Ἐκκλησία μας ζεῖ ξανὰ καὶ ἑορτάζει τὴν ἐνανθρώπηση τοῦ Θεοῦ Λόγου… Τὸ μῖσος τους ξεσκεπάζει τὶς προθέσεις. Μισοῦν κάθε ἀνθρώπινη ζωὴ ποὺ ἔρχεται στὸν κόσμο καὶ περισσότερο ἀπὸ ὅλα μισοῦν τὸν ἐρχομὸ τοῦ Θεανθρώπου στὴν ζωή, γιατὶ Αὐτὸς καίει καὶ τσουρουφλίζει τὴ νοσηρὴ μισανθρωπία τους. Γιατὶ αὐτὸς φωτίζει τὰ χάσματα ποὺ χάσκουν στὶς ἐρεβώδεις ψυχές τους. Εἴδατε ποτὲ καμία κολεκτίβα ποὺ μισεῖ τὶς θρησκευτικὲς ἑορτὲς ποὺ συνδέονται μὲ γεννήσεις νὰ κυκλοφορεῖ καμία βλάσφημη ἀφίσσα γιὰ τὴν μουσουλμανικὴ ἑορτὴ τῆς γέννησης τοῦ Μωάμεθ; Δὲν εἴδατε. Οὔτε καὶ θὰ δεῖτε ποτέ. Γιατὶ Ἄλλος εἶναι ὁ διαχρονικὸς καὶ μόνος στόχος. Πάντα ὁ Χριστός. Καὶ γιατί ὡς γνήσιοι ἐκμεταλλευτὲς καταχρῶνται τὴν ἀνεκτικότητα καὶ τὸ πνεῦμα ἀγάπης ποὺ διακατέχει (μόνο) τὴν Ὀρθοδοξία. Μῖσος λοιπόν, ἀτόφιο καὶ ξεκάθαρο γιὰ ἀθῶα πλάσματα ποὺ δὲν πρέπει νὰ γεννηθοῦν, ἀλλά, μῖσος καὶ γιὰ κάτι ἀκόμη: Γιὰ τὸν Δημιουργὸ τῆς ἴδιας τῆς ζωῆς, τὴν ὄντως Ζωή, τὸν ἐνσαρκωμένο Λόγο, τὸ δεύτερο πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος» (Ἱστ. Sport Time)! Αὐτὴ εἶναι ἡ φρίκη τοῦ σύγχρονου «προοδευτισμοῦ», νὰ βεβηλώνει τὰ ἱερὰ καὶ ὅσια μὲ τὴν προώθηση τῆς δολοφονίας τῶν ἀγέννητων ἀθώων παιδιῶν!

Ὁ Μητροπολίτης Ἀργολίδος κ. Νεκτάριος γι᾽ αὐτὸ τὸ σκάνδαλο ἐπισημαίνει μὲ νόημα[74]: «Στὶς 13 Ἰανουαρίου 2020, τὸ Κίνημα ὑπὲρ τῆς ζωῆς τοῦ ἀγέννητου παιδιοῦ «Ἀφῆστε με νὰ ζήσω»! προέβη σὲ διαφημιστικὴ καμπάνια σὲ κάποιους σταθμούς τοῦ ΜΕΤΡΟ. Συγκεκριμένα ἀναρτήθηκε ἡ παρατιθέμενη ἀφίσσα τοῦ Κινήματος σὲ περιορισμένο ἀριθμὸ πλαισίων. Ἡ ἀφίσσα δέχθηκε ἔντονη λογοκρισία καὶ μετὰ ἀπὸ λίγες ὥρες, μὲ πολιτικὴ ἀπόφαση, ἀποσύρθηκε! Οἱ ἀντιδράσεις συγκεκριμένων κύκλων, ποὺ αὐτοπροσδιορίζονται ὡς «προοδευτικοί» καὶ μάλιστα ἀρκετοὶ ἐξ αὐτῶν κόπτονται γιὰ τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα καὶ τὴ δημοκρατία, ἦταν ἔντονες, μέχρι καὶ ἐπιθετικές. Καὶ τὸ ἀποτέλεσμα ἦταν ἡ ἀντιδημοκρατικὴ καὶ ἀντισυνταγματικὴ φίμωση, ὄχι τοῦ «Ἀφῆστε με νὰ ζήσω»!, ἀλλὰ τοῦ δικαιώματος τοῦ ἀγέννητου παιδιοῦ νὰ ἀκουστεῖ «ἡ φωνή» του καὶ νὰ ζήσει. Καταστρατήγησαν ἐπίσης μὲ τὴν ἐνέργειά τους αὐτὴ τὸ δικαίωμα ὅσων γυναικῶν ἐπιθυμοῦσαν νὰ ἐνημερωθοῦν. Ὁ διωγμὸς τῆς ἐλεύθερης διακίνησης τῶν ἰδεῶν, σ᾽ ὅλο τὸ μεγαλεῖο της…». Ἡ ἀντίδραση ἦταν πράγματι πρωτοφανής. Κύριο ἐπιχείρημα «τὸ δικαίωμα τῆς γυναίκας στὴν ἔκτρωση». Ἤ ἀπὸ ἐπίσημα χείλη, «ἡ ἀφίσσα στρέφεται ἐναντίον ἑνὸς ἀπόλυτα κατοχυρωμένου καὶ ἀναμφισβήτητου δικαιώματος τῶν γυναικῶν»! Τὸ ἀγέννητο παιδὶ δὲν ἔχει κανένα δικαίωμα στὴ ζωή.

Καὶ συνεχίζει τὸ δημοσίευμα:

«Ἀναρωτιόμαστε, λοιπόν: Δὲν ἔχουμε σὰν πολίτες αὐτῆς τῆς Χώρας, ἀλλὰ καὶ σὰν συλλογικὲς ὀντότητες τὸ δικαίωμα νὰ ἐκφράζουμε ἐλεύθερα τὴν ἄποψή μας; Ἀπὸ πότε ὑπάρχει λογοκρισία στὴν Ἑλλάδα καὶ δὲν τὸ γνωρίζουμε;

Ὁ κ. Ὑπουργὸς καὶ ὅλοι ὅσοι πολιτικοὶ καὶ ἐπώνυμοι διατείνονται ὅτι σέβονται τὸ δημοκρατικό μας Πολίτευμα, δὲν ἔχουν ὑπόψη τους τό «Διεθνὲς Σύμφωνο γιὰ τὰ Ἀτομικὰ καὶ Πολιτικὰ Δικαιώματα» (ἄρθ. 19), ποὺ ἔχει νομοθετικὰ κυρωθεῖ ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ Βουλή, ἤ τήν «Εὐρωπαϊκὴ Σύμβαση γιὰ τὴν Προάσπιση τῶν Δικαιωμάτων τοῦ Ἀνθρώπου καὶ τῶν Θεμελιωδῶν Ἐλευθεριῶν» (ἀριθ. 10); Καὶ τὸ σπουδαιότερο. Γνωρίζουν, ἆραγε, τί ὁρίζει τὸ Σύνταγμα τῆς Χώρας (ἀρθ. 14) ποὺ ὑπηρετοῦν, γιὰ τὴ λογοκρισία; Τούς ὑπενθυμίζουμε: «Καθένας μπορεῖ νὰ ἐκφράζει καὶ νὰ διαδίδει προφορικά, γραπτὰ καὶ διὰ τοῦ τύπου τοὺς στοχασμούς του τηρώντας τοὺς νόμους τοῦ Κράτους». Ἡ δὲ θέση τοῦ κ. Ὑπουργοῦ ὅτι: «Οἱ καμπάνιες ποὺ γίνονται στοὺς δημόσιους χώρους δὲν πρέπει νὰ διχάζουν τὴν κοινὴ γνώμη οὔτε ἀσφαλῶς νὰ προσβάλλουν γυναῖκες ποὺ ἔχουν ἀναγκαστεῖ νὰ κάνουν μία τέτοια δύσκολη ἐπιλογὴ στὴ ζωή τους», ἀναφορικὰ μὲ τὴ δική μας καμπάνια εἶναι παντελῶς ἄστοχη, ἀλλὰ καὶ ἐκτὸς ἀπὸ τὸ νομικό μας πλαίσιο. Καὶ αὐτό, γιατὶ τὸ θέμα της δὲν ἦταν ἡ ἔκτρωση, οὔτε ἡ καταδίκη καὶ προσβολὴ κανενὸς ἀνθρώπου, ἀλλά, ὅπως προείπαμε, ἡ ἐνημέρωση γιὰ τὸ θαῦμα τῆς ζωῆς καὶ ἡ προβολὴ ἐπιστημονικῶν πληροφοριῶν γιὰ τὶς λειτουργίες τοῦ ἐμβρύου. Ἄλλωστε, κι ἄλλες καμπάνιες, κατὰ τὸ παρελθόν, εἶχαν διχάσει τὴν κοινὴ γνώμη, δὲν εἴδαμε ὅμως καμία νὰ κατεβαίνει καὶ μάλιστα μὲ πολιτικὴ παρέμβαση!».

Κάποια ἀπὸ τὰ ἐπιχειρήματα ποὺ διατυπώθηκαν ἐναντίον τῆς ἀφίσσας ἦταν καὶ τὰ ἀκόλουθα: Οἱ πληροφορίες τῆς ἀφίσσας εἶναι παραπλανητικὲς καὶ δὲν ἔχουν ἐπιστημονικὴ ἀκρίβεια! Μὴ ἀπορεῖτε. Αὐτὴ εἶναι γενικὰ ἡ στάση τῶν γνωστῶν δῆθεν «προοδευτικῶν» κύκλων. Ἕνας ἀόριστος ἀφορισμός, ἕνα γενικὸ τσιτάτο, ἕνα Γκεμπαιλιστικὸ σύνθημα καὶ τὸ θέμα κουκουλώνεται!

ΙΚΕΣΙΑ ΤΟΥ ΑΓΕΝΝΗΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ

Τὸ κάθε Ἀγέννητο παιδὶ μὲ τὸ πιὸ κάτω ποίημα τῆς Μαργαρίτας Τσεμπερεκίδου ἀπευθύνεται στὴν Μητέρα του, καὶ τὴν ἱκετεύει νὰ τὸ ἀφήσει νὰ ζήσει, γιατὶ εἶναι Εἰκόνα τοῦ Θεοῦ![75]:

Μανούλα, ἄφησε κι ἐγὼ | στὴν ὄμορφη ζωὴ νὰ βγῶ,  | τὸ φῶς νὰ ἀντικρύσω,  | θέλω κι ἐγὼ νὰ ζήσω! | Γιατί τώρα φοβήθηκες  | ἐμένα τὸ καημένο  | καὶ δὲν μὲ βλέπεις σὰν παιδί,  | μὰ μ᾽ ἔχεις ξεγραμμένο;  | Μανούλα μου, μονάχα ἐσὺ  |  μπορεῖς νὰ μὲ γλυτώσεις | στὰ χέρια τῶν ἀπάνθρωπων,  | ὤ, μὴ μὲ παραδώσεις!  | Δὲν φρίττεις μπρὸς στὸ ἔγκλημα!  | Τὸ κρῖμα σου μεγάλο!…  | Εἰκόνα εἶμαι τοῦ Θεοῦ!  | Τί θὲς ν᾽ ἀκούσεις ἄλλο;  | Καὶ τέλος μάθε το καλά: | κι ἂν φαίνετ᾽ ὁ Θεὸς ν᾽ ἀργεῖ,  | τέτοια ἐγκλήματα φρικτὰ  | πάντα τὰ τιμωρεῖ!

Ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΠΟΚΑΛΕΙ ΤΟ ΕΜΒΡΥΟΝ ΝΕΟΝ ΣΥΝΟΔΟΙΠΟΡΟΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΟΤΗΤΑ![76]:

Βρισκόμαστε μέσα σ᾽ αὐτὸ τὸν κόσμο· ἀλλὰ πρὶν ἀπὸ ὁρισμένα χρόνια δὲν συνέβαινε αὐτό· ὅπως δὲν θὰ συμβαίνει πιὰ μετὰ ἀπὸ ὁρισμένα χρόνια. Μπορεῖ νὰ ὑπάρχουν διάφορες γνῶμες γιὰ τὸ νόημα τῆς ἐπίγειας ζωῆς. Ὡστόσο ὅλοι συμφωνοῦν ὅτι ἡ ζωή μας ἐδῶ στὴ γῆ ἔχει νόημα. Γιὰ μᾶς δέ, ποὺ ζοῦμε μέσα στὴν Ἑλληνο-Ὀρθόδοξη Παράδοση, ἡ ζωὴ ἔχει Ἅγιο βάθος.

Ἔτσι, γιὰ μᾶς, ἀπὸ τὴν ὥρα ποὺ ὁ ἄνθρωπος συνελήφθη στὴ μήτρα τῆς μητέρας του καὶ τὸ ἔμβρυο ἔλαβε τὴν ψυχοσωματική του ὕπαρξη κι ἄρχισε νὰ ζεῖ, ἀπὸ ἐκείνη τὴν ὥρα ὁ νέος, ὁ πλήρης, ὁ ὁλοκληρωμένος αὐτὸς ἄνθρωπος ἔχει μέσα του τὴ μαρμαρυγὴ μιᾶς ἀκτίνας τῆς ἀτελεύτητης Αἰωνιότητος! Ἀπὸ ἐκείνη τὴ στιγμὴ ἔχουμε μιὰ εἰκόνα τοῦ Θεοῦ, ποὺ πῆρε νὰ βαδίζει πρὸς τὸν τελικό της προορισμό: τὴ θέωση!

Ἀπὸ ἐκείνη τὴ στιγμὴ ἔχουμε ἕνα ἄλλο ἀνθρώπινο «ἐγώ», πού ἂν μποροῦσε ν᾽ ἀκουστεῖ, θὰ μᾶς ἔλεγε:

«Ἐσύ» ὁ πατέρας

«Ἐσύ» ἡ μητέρα

«Ἐσεῖς» οἱ ἄλλοι

«Ἐγώ» καί «σεῖς»

Εἴμαστε συνοδοιπόροι πρὸς τὴν αἰωνιότητα!

Σημειώσεις:

[72]. Ἴδετε περιοδικό Ο ΣΩΤΗΡ τῆς 1.6.2023, ὅπου ἀναφέρονται καὶ τὰ σχετικὰ σχόλια καὶ οἱ πηγές.

[73]. Ἐφημερίδα Ὀρθόδοξος Τύπος τῆς 3ης Φεβρουαρίου 2023.

[74]. Γιὰ τὸ πλῆρες κείμενο τῆς ἐπισήμανσης ἴδετε στὴ σελ. 14 ἑξ. τοῦ ἐξαιρετικοῦ πονήματος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀργολίδος κ. Νεκταρίου μὲ τίτλο «Θέλω νὰ ζήσω»!

[75]. Τὸ ποίημα τῆς Μαργαρίτας Τσεμπερεκίδου δημοσιεύτηκε στὸν τ. 45 τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π μὲ τίτλο «Θέλω νὰ ζήσω»!

[76]. Ἴδετε βιβλίο Νικολάου Βασιλειάδη, Πότε «ἐμψυχοῦται» τὸ ἀνθρώπινο ἔμβρυο; Ἡ ὥρα «μηδέν» τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς, ἐκδ. Ἀδελφότης Θεολόγων «Ὁ Σωτήρ», Ἀθῆναι Ὀκτώβριος 1986, σ. 58.

[77]. Ἱερ. 9, 1.

Previous Article

Ο Πάπας προτρέπει όλους τους Χριστιανούς να γιορτάσουν μαζί το Πάσχα

Next Article

Τουρκία: Χώρα υψηλού κινδύνου για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος και χρηματοδότηση τρομοκρατίας