Ποῖαι εἶναι «αἱ κόκκιναι γραμμαί» διὰ τὴν ΔΙΣ;

Share:

Ο ΓΝΩΣΤΟΣ δημοσιολόγος καὶ δημοσιογράφος κ. Σ. Τζούμας, δημοσίευσε ἕνα
πολὺ κατατοπιστικὸ  σχόλιο στὴ νέα «παρηγορητικὴ» ἐγκύκλιο τῆς ΔΙΣ, γιὰ
τὸ «ἄνοιγμα» τῶν ἐκκλησιῶν. Μεταξὺ τῶν ἄλλων τόνισε: «Ἀκούσαμε σήμερα
στὴν ἐγκύκλιο τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ὅτι δὲν “ὑπερβήκαμε τὶς κόκκινες
γραμμές, ἀλλὰ καὶ οὔτε πρόκειται νὰ δεχθοῦμε ἄλλες κόκκινες γραμμές”.
Ποιὲς εἶναι οἱ κόκκινες γραμμὲς ἅγιοι Ἀρχιερεῖς; Μήπως αὐτὲς οἱ
“κόκκινες γραμμές” ποὺ δὲν ὑπερβήκαμε ἐμεῖς ἀφήσαμε ἄλλους νὰ τὶς
παραβιάσουν καὶ νὰ μᾶς ἀπομονώσουν στὴ γωνία μας; Καὶ “οἱ ἄλλες κόκκινες
γραμμὲς ποὺ δὲν θὰ δεχθοῦμε”, μήπως εἶναι ἐπιτέλους τὸ “τελεσίγραφο” τῆς
Ἐκκλησίας καὶ τῶν πιστῶν πρὸς τὸν Πρωθυπουργὸ καὶ τὴν Κυβέρνηση, ἀλλὰ
καὶ πρὸς ὅσους ἀμφισβητοῦν τὴν πίστη μας; Ἐπισημαίνετε, λοιπόν, γιὰ
πρώτη καὶ τελευταία φορά, ὅτι αὐτὸ τὸ παιχνιδάκι μὲ τὴν Ἐκκλησία καὶ
τοὺς ἀνθρώπους ποὺ θρησκεύονται, ἔφθασε στὸ τέλος του καὶ δὲν τὸ
ξανασυζητᾶμε…!!! Μακαριώτατε καὶ Σεβ. Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς θὰ πρέπει νὰ
ξέρετε ὅτι οἱ “κόκκινες γραμμές” ποὺ θέσατε σήμερα ἀφοροῦν καὶ ἐσᾶς. Μὲ
τὸ σκεπτικὸ ὅτι ἂν ἀπὸ τὸ φθινόπωρο ἢ νωρίτερα, ἡ Ἐκκλησία μας δεχθεῖ
τὸν ἴδιο διωγμὸ (κάτι ποὺ ἀπευχόμεθα), δὲν θὰ ἔχετε κανένα ἐλαφρυντικό!
Καὶ τότε δὲν θὰ πρόκειται γιὰ κόκκινες γραμμές, ἀλλὰ γιὰ κόκκινες
κορδέλλες…!» (Ἱστ. Ἑξάψαλμος)! Συμφωνοῦμε ἀπόλυτα!

Previous Article

Διατὶ αἱ Ὀρθόδοξοι χῶραι εἶχον ἐλάχιστα θύματα τοῦ κορωνοϊοῦ!

Next Article

Συνεργασία τῆς Ἱ. Ἀ. Ἀθηνῶν μὲ τὸν Ὑπουργόν, ποὺ εἶναι ὑπὲρ τῶν ἐκτρώσεων

Διαβάστε ακόμα